uit verslag 06-10-

 Uit verslag VER-ledenvergadering 6 november 2017

 Banken en verzekeraars.

Even ter herinnering: Er waren ambtswoninggespreken bij Burgemeester van der Laan, waar de VvV – de Vereniging van Verzekeraars - en NVB – de Nederlandse Vereniging van Banken - deelnamen De laatste keer ook met Mevrouw Kasja Ollengren, toen Wethouder EZ en nu Minister van Binnenlandse zaken en de toenmalige Minister van VenJ – Van der Steur.

Het benadrukt ook dat weliswaar Amsterdam hier de nek voor uitsteekt maar het een landelijk probleem betreft.

De nieuwe ontwikkeling is dat de gemeente Amsterdam door de NVB nu werd uitgenodigd is om het voorgelegde convenant zakelijke dienstverlening te bespreken. Dit vond voor het eerst plaats op 24 oktober in een nieuw opgerichte werkgroep ‘verantwoord financieren van/in de seksbranche’, een initiatief van de NVB samen met banken.

Dan kwamen we een zaak van ‘de kip of het ei’ tegen…

waarbij de gemeente eist dat er een zakelijke bankrekening wordt geopend en anders geen vergunning - want dat moet in de aanvraag vermeld worden – en de bank die pas een rekening wil geven als de vergunning verstrekt is… 

Dus: geen zakelijke rekening geen vergunninggeen vergunning geen zakelijke rekening.

Aan die zaak wordt nog gewerkt – die zaak loopt via Freen. Is daar nog iets actueels over te melden?

Freen: Na veel heen en weer- gedoe: De klant mag bij de gemeente nu op de aanvraag de privérekening (tijdelijk) opgeven.

Maar heeft u nog wat te klagen over de banken of verzekeraars?

Het bleek dat tegenwoordig ook de sekswerkers door de banken (m.n. ING) uitleg moeten geven over de herkomst van hun contante stortingen en dat het dan ondubbelzinnig door de boekhouder moet worden onderbouwd met allerhande bijlagen. Dat gaat vanwege de impertinentheid van de vragen ook ten koste van de privacy van de sekswerkers.

Het bestuur zal dit ook opnemen met PROUD en ondernemers doen er goed aan de sekswerkers ook naar hen door te verwijzen. Ook zij namen deel in het hiervoor genoemde overleg met de gemeente Amsterdam.