opting-in

Opting-in is een fiscaal rekensysteem wat o.a. ook voor de relaxbranche toepasbaar is terzake de omzet van prostituees.

Voorwaarde is dat er een overeenkomst tussen het vergunde relaxbedrijf en de Belastingdienst is; daarnaast een overeenkomst tussen het bedrijf en de sekswerker. Uitgangspunt is dat er geen gezagssituatie is zoals in een loondienst-situatie en er evenmin sprake is van zelfstandig ondernemerschap. De prostituee werkt dan als een zelfstandig, beroepsmatige voor eigen rekening en verantwoording en daarbij is de belastingheffing verlegd naar het bedrijf. Zij blijft ook verantwoordelijk voor de aangegeven omzet.

Zij kan bij meerdere bedrijven een overeenkomst hebben; die treedt in werking op het moment dat zij over haar omzet fiscaal moet afdragen. Het bedrijf draagt namens haar - over de door haar aangegeven - omzet af aan de fiscus.

 Indien het bedrijf in gebreke is kan de fiscus als sanctie de overeenkomst per direct opzeggen en voor 5 jaar navorderen op basis van loonbelasting en premieheffing. Is de dame in gebreke (bv bij te lage opgave van de omzetten) kan ze navorderingen verwachten inclusief de gebruikelijke boetes en rente.

 Wettelijk ligt deze regeling vast in de Loonbelastingwet - gewijzigd 1-1-2009 en een AMvB d.d. 26-09-2008. De ingangsdatum van het systeem voor de relaxbranche vanaf 1-7-2008. Per .juli 2015 werd de regeling verlengd tot 2021. 

Meer op: www.opting-in.info