illegaal aanbod strafbaar

De Regering wil illegaal prostitutieaanbod aanpakken door ook het opleggen van celstraffen mogelijk te maken. Op dit moment kan men vrijwel niet optreden omdat er alleen een bestuurlijke boete kon worden opgelegd.

De VER is voorstander van het bestrijden van illegaal aanbod: en toch zijn we niet gelukkig met de gekozen oplossingsrichting.

Het lijkt weer mooier dan het is, ook nu is het zwakke punt dat men eerst moet kunnen bewijzen dat er sprake is van onvergunde activiteiten.En daar wringt nu ook al de schoen!

Men wil daarom ook vergunningen voor de prostituees. Dat staat op gespannen voet met de privacy die eerder juist reden was de Wrp op te schorten. Eerder had de RvSt al negatief geadviseerd om te gaan registreren. De Rechter wilde ook geen registraties en ook de Autoriteit Persoonsgegevens sprak zich daar tegen uit. Gemeenten zijn nog in beroep gegaan.

Naar onze mening ligt de oplossing niet in het via vergunningen regelen van de zg. thuisprostitutie - in dat geval volstaat een inschrijving bij de KvK (dan kun je privegegevens publiekelijk afschermen en daar toch op controleren als overheid). Een vergunning moet gepubliceerd worden en daartegen kan men publiekelijk ook bezwaar tegen maken en raakt een thuis of van huis uit werkende sekswerker de privacy volledig kwijt!. 

Maar wanneer men niet geheel alléén werkt dan gaat het om een bedrijf. Die zijn ook nu al vergunningplichtig - dat die illegale activiteit beter kan worden aangepakt is dus zeker een voordeel: nu nog de opsporing en controle goed aanpakken zodat de dreigingen van celstraffen effect hebben! Daar is geen nieuwe wetgeving maar handhaving voor nodig!