brief aan leden

 2017-05-30 Betreft: brief aan leden iz. bankrekening, cash, pin en creditcard-verwerking

Geacht VER-lid,

Wij verwachten in toenemende mate problemen voor de seksbedrijven met de banken oven cash-storingen en -opnames, bij de verwerkers van pin- en creditcardbetalingen en de leveranciers van apparatuur. Het lijkt erop dat men steeds vaker een idee heeft dat men van een seksbedrijf als klant maar beter af kan zijn. We verwijzen ook naar het artikeltje in de komende VER-mOnthly.

Men geeft telkens als reden dat het is omdat ‘de sector nu eenmaal gevoelig is voor fraude en witwassen’. Als geprotesteerd door de ondernemer verwijst de bank doorgaans naar (of verschuild zich achter) de teksten van De Nederlandse Bank.

Zoals U ook al heeft kunnen lezen in de bijlagen van het vergaderverslag van 15 mei ll., wat we U afgelopen week toezonden, is, dat MKB-Nederland daar bij DNB naar heeft gevraagd en wat het antwoord daarop is. Die casus ging overigens over het leveren van de mobiele betaal-apparatuur. Maar het antwoord is duidelijk.

Ook de eerdere brief van de Nederlandse Vereniging van Banken was daar (iets minder) expliciet in. Rekeningen en gangbare betaalsystemen moeten beschikbaar zijn in het economische verkeer. Daar staat uiteraard tegenover dat banken hun klanten moeten kunnen accepteren en ze het betaalverkeer moeten controleren. Men is ook niet verplicht èlke klant te accepteren en evenmin om alle financiële producten aan te bieden.

Wat nu echter aan de orde is, is dat men klanten die men reeds vele jaren bediende nu ineens als klant kwijt wil en/of waar men telkens onderbouwing vraagt voor de ontvangen omzet (met name bij de wat grotere klanten). Het wijst op een groot wantrouwen wat slechts terug te voeren is tot de tekst van de DNB. Had men werkelijke bewijzen van fraude of witwassen dan werd de rekening (terecht!) met onmiddellijke ingang beëindigd – daar is dan weer geen sprake van; de overgang is 1-5 maanden in de gemelde zaken.

Wat wij van U willen weten is of U in zo’n positie was, mogelijk dreigt te geraken of zich dit probleem pas nu realiseert. Wij weten van twee leden dat deze slechts werken met cash geld; alle anderen dus ook met pin en/of creditcardbetalingen. Laat het ons in elk geval weten – zo mogelijk onderbouwd met afwijzings-brieven of een (eigen) gespreksverslag. Oók als U géén probleem ondervond of omdat zo’n gesprek juist heel goed verliep, horen we dat ook graag.

Met meer informatie kunnen we mogelijk erger voorkomen! Uiteraard zullen we gegevens anoniem verwerken en als we b.v. gegevens ter hand willen stellen aan MKB-Nederland dan nemen we eerst contact met U op om daarvoor goedkeuring te krijgen. Twee recente zaken zijn nu – onderbouwd met de afwijzingsbrieven en met goedkeuring van de betrokkenen – inmiddels al doorgezonden.

Reeds dank, wij wachten ook op Uw bericht,

Namens het bestuur van de

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven,