Wie wel en wie niet

 

Werkt een bedrijf met een sekswerker die niet de juiste leeftijd en/of status heeft dan heeft het gevolgen voor de vergunning (ongeldigverklaring of tijdelijke- tot definitieve sluiting) en mogelijk boeten van € 8.000,- tot € 24.000.- per persoon op basis van de vreemdelingenwet.

De landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland hebben afspraken met elkaar gemaakt over werken.

Leeftijd:

Ook al mag iemand van 16 zelf richting geven aan het eigen seksleven; op dit moment mag een bedrijf zéker niet werken met een sekswerker die nog geen 18 jaar is. Een klant die van de diensten bij 18-min. gebruik maakt is strafbaar. Er is wetgeving in de maak (WRP) om die leeftijd van 18 naar 21 jaar te brengen.

Sommige gemeenten hanteren in de APV nu al 21 jaar. In die gemeenten dient U zich aan 21 jaar te houden, ondanks dat landelijk de leeftijd nog niet is aangepast in wetgeving! Er is inmiddels een casis geweest waar de sluiting van dat bedrijf op basis van de APV rechtmatig gevonden werd! Daar ging het ook om escort die in een andere plaats (waar 18 nog gold) plaatsvond; de Rechter ging uit van de vergunningeis van het bedrijf - die was 21jaar).

Status:

In het kort: een Nederlander, EU-ingezetene (met uitzondering van Kroatië!) of EER-ingezetene of Zwitser mag in een bedrijf werken als sekswerker. Komt men uit een ander Europees land of ander werelddeel mag dat dus níet.

Een verblijf- en/of werk-document voor een ander EU-land is in Nederland niet geldig.

Indien men een verblijfsdocument voor Nederland heeft èn waarop gemeld wordt dat ‘vrije arbeid is toegestaan’, mag ook als sekswerker gewerkt worden.

Een (toeristen)-visum is 3 maanden geldig, maar geeft geen recht op arbeid.

Een werkvergunning moet in- en vanuit het land van herkomst worden aangevraagd maar voor prostitutie-arbeid wordt deze nooit verstrekt. Indien men een werkvergunning heeft voor een ander beroep is dat dus niet geldig voor prostitutiearbeid!

EU en EER-landen en Zwitserland

Welke landen horen bij de EU?

België, Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Kroatië (maar vrije arbeid – waarschijnlijk tot 2020 - uitgesloten!)

Welke landen horen bij de Europese Economische Ruimte (EER)?

Er zijn 3 landen die niet bij de Europese Unie (EU) horen, maar wel veel met de EU samenwerken. Samen met de landen van de EU vormen deze 3 landen de Europese Economische Ruimte (EER). Deze 3 landen zijn:

Liechtenstein, Noorwegen, IJsland

Noorwegen 
Noorwegen heeft een verdrag met Nederland gesloten voor werknemers die niet de nationaliteit hebben van een EU-land. Komt u uit Noorwegen en heeft u niet de nationaliteit van een EU-land? Dan gelden voor u de afspraken die zijn gemaakt met verdragslanden. In dat geval is arbeid in of via een bedrijf als sekswerker dus niet mogelijk, tenzij in loondienst.

Met Zwitserland een apart verdrag

Zwitserland is geen EU/EER-land, maar heeft met de EU en EER een apart verdrag gesloten. 
In dat verdrag staat dat de afspraken van de Europese Unie ook gelden voor mensen met de Zwitserse nationaliteit.

Woonadres

Iemand die niet uit Nederland komt maar wel in Nederland werkt dient zich bij een gemeente te melden. Tenzij men dagelijks heen en weer reist (net over de Duitse of Belgische grens) dient u ook in Nederland een woon- of verblijfsadres te hebben. Pas dan kan een fiscaal nummer verstrekt worden. Die inschrijving mag niet verlopen zijn - anders heeft de ondernemer alsnog gewerkt met een illegaal werkende... (ook al zijn de fiscale aangiften correct doorgelopen!) Het vervelende is: de ondernemer kan dat niet controleren, anders dan via een origineel document.