Wie wel en wie niet

 

Werkt een bedrijf met een sekswerker die niet de juiste leeftijd en/of status heeft dan heeft het gevolgen voor de vergunning (ongeldigverklaring of tijdelijke sluiting) en mogelijk tot boeten tot € 12.000.- per persoon.

De landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland hebben afspraken met elkaar gemaakt over werken.

Leeftijd:

Op dit moment mag een bedrijf niet werken met een sekswerker die nog geen 18 jaar is.

Er is wetgeving in de maak (WRP) om die leeftijd naar 21 jaar te brengen.

Sommige gemeenten hanteren in de APV nu al 21 jaar. In die gemeenten dient U zich aan 21 jaar te houden, ondanks dat landelijk de leeftijd nog niet is aangepast in wetgeving!

Status:

In het kort: een Nederlander, EU-ingezetene (met uitzondering van Kroatië!) of EER-ingezetene of Zwitser mag in een bedrijf werken als sekswerker. Komt men uit een ander Europees land of ander werelddeel mag dat dus níet.

Een verblijf- en/of werk-document voor een ander EU-land is in Nederland niet geldig.

Indien men een verblijfsdocument voor Nederland heeft èn waarop gemeld wordt dat ‘vrije arbeid is toegestaan’, mag ook als sekswerker gewerkt worden.

Een (toeristen)-visum is 3 maanden geldig, maar geeft geen recht op arbeid.

Een werkvergunning moet in- en vanuit het land van herkomst worden aangevraagd maar voor prostitutie-arbeid wordt deze nooit verstrekt. Indien men een werkvergunning heeft voor een ander beroep is dat dus niet geldig voor prostitutiearbeid!

EU en EER-landen en Zwitserland

Welke landen horen bij de EU?

België, Bulgarije, (Grieks) Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Kroatië (maar vrije arbeid – waarschijnlijk tot 2020 - uitgesloten!)

Welke landen horen bij de Europese Economische Ruimte (EER)?

Er zijn 3 landen die niet bij de Europese Unie (EU) horen, maar wel veel met de EU samenwerken. Samen met de landen van de EU vormen deze 3 landen de Europese Economische Ruimte (EER). Deze 3 landen zijn:

Liechtenstein, Noorwegen, IJsland

Noorwegen 
Noorwegen heeft een verdrag met Nederland gesloten voor werknemers die niet de nationaliteit hebben van een EU-land. Komt u uit Noorwegen en heeft u niet de nationaliteit van een EU-land? Dan gelden voor u de afspraken die zijn gemaakt met verdragslanden.

In dat geval is arbeid in of via een bedrijf als sekswerker dus niet mogelijk.

Met Zwitserland een apart verdrag

Zwitserland is geen EU/EER-land, maar heeft met de EU en EER een apart verdrag gesloten. 
In dat verdrag staat dat de afspraken van de Europese Unie ook gelden voor mensen met de Zwitserse nationaliteit.