Waar houden we ons mee bezig?

Waar houdt de VER zich mee bezig - ofwel de voordelen om lid van de VER te zijn

- info over actuele zaken

o Wet regulering prostitutie (Wrp)

o Vestigingsbeleid van de gemeente

o Vergunningen en vergunningeisen en aanvullende regels

o ID-verplichtingen en vergunning-controles (politie/toezichthouders)

o Vreemdelingen recht (en onrecht)

o Wie mag wel/niet werken

o Belastingzaken

o opting-in

o Wtp’s/ Waarneming ter plaatse (in bedrijven)

o arbeidsvoorwaarden

- diverse vergaderingen

o Landelijke 2-3x per jaar (Algemene ledenvergadering uiterlijk in mei)

o Regionaal (indien aanleiding)

o Plaatselijk (idem)

- Workshops 

o Voor nieuwe ondernemers/starters

o Over arbeids- en handelsvoorwaarden

o Training prostituees op Wtp’s

o Belastingheffing

- Commerciële voordelen (uitvoering via stichting)

o Adverteren met korting (kranten, tijdschiften ed.)

o Lagere brandpremie/betere condities

o Lagere afdracht creditcards (m.u.v. Amex)

- Imagoverbetering

o van de VER-bedrijven

o van de gehele gevestigde sector. (met vergunning)

o Organiseren van evenementen (wo de Nationale Relaxdag)

- Hulpverlening en adviezen

o Bij problemen met politie/ belasting/ gemeente/ GGD/ brandweer enz.

o Algemene problemen met de regelgeving.

- Landelijk overleg

o Met brancheorganisaties 

o Ministeries

o Gemeenten

o Belastingdienst/Uwv

o Politiek, lobbywerk

o Deelneming in diverse commissies

- Lid van Koninklijke MKB-Nederland

o en hulp voor de VER bij

§ Lobby- en promotioneel werk

§ Informatievoorziening/acties

§ Controle van contract-modellen en handelsvoorwaarden

§ Directe en indirecte ondersteuning en advies bij problemen

- Algemeen

o Verwerking van klachten, opmerkingen en problemen van leden,

o Verzorging spreekbeurten, deelname in panels, interviews in media

o Bezoeken van bedrijven (in en buiten de sector)

o min 12x per jaar een VER-mOnthly met actuele informatie (per mail)

o website www.v-e-r.nl E-mail ver.secretariaat@planet.nl 

o Telefonisch snel bereikbaar 06 45 328 382 (eventueel inspreken, dan wordt U teruggebeld)