Waar blijft het geld?

Toelichting Opting-in regeling

 

Van de zelfstandig, beroepsmatig werkende sekswerker wordt de belasting op eigen aangifte door het bedrijf  - waar zij of hij haar werkzaamheden verricht - berekend en namens haar/hem afgedragen. De prostituee blijft verantwoordelijk voor de juiste opgave van haar omzet.

 

De fiscale regel mag alleen worden toegepast indien er geen loondienst of zelfstandig ondernemerschap aan de orde is. De ondernemer moet een overeenkomst met de Belastingdienst afsluiten voor hij de regeling mag uitvoeren. Er moet tevens een overeenkomst bestaan tussen de sekswerker en het bedrijf. Zij kan bij meerdere bedrijven zo’n overeenkomst afsluiten.

 

Aan de regeling ligt ter toetsing een zg. voorwaardenpakket ten grondslag. Daar moeten zowel de bedrijven als sekswerker zich aan houden; de controle daarop ligt bij de Belastingdienst. Indien men daarmee in de fout gaat kan de Belasting de overeenkomst direct beëindigen. Dat stuk laat zich ook lezen als een arbeidsomstandighedenpakket.

 

Van de berekening van de afdracht aan bedrijf en fiscus moet de sekswerker een afschrift krijgen. Over de totale omzet moet het bedrijf de Btw 21% afdragen (het z.g. damesdeel komt niet in aanmerking voor vooraftrek) Er is een aftrek 'onbelast'van 20% wat daar weer tegenover staat.

Indien het wel te belasten inkomen dit jaar hoger wordt dan ca. € 11.500.-, moet een hoger LB-percentage worden toegepast om te voorkomen dat er grote nabetalingen bij aangifte moeten plaatsvinden. De prostituee geeft zelf aan tegen welk LB-percentage (2018= 9% of 36%) wordt afgerekend. Wanneer men precies méér zou moeten afdragen is zeer afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden - vraag het na bij Uw accountant!

Daarnaast moet de premie zorgverzekeringswet (2018= 5.65%) voor zelfstandigen worden afgedragen.

 

Waar blijft het geld van de klant8

 

Voorbeeld.

 

De klant betaald                                              € 200.00

Daarover wordt Btw 21% berekend                                      34.71   

Te verdelen                                                       € 165.29

Meest gebruikte verdeling:

40% bruto naar het bedrijf                                                                                                 66.12

60% bruto naar de prostituee                                                                   € 99.17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sekswerker heeft recht op 20% onbelaste onkosten                                                 € 19.83         

Loonbelasting en zorgverzekering wordt berekend over                        € 79.34

Loonbelasting en Zorgverzekeringswet   (7.14+4.48)          €  11.62

netto Inkomen sekswwerker                                                                        € 67.83

Netto uitbetaald aan sekswerker                                                                                         € 87.55     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar de Belastingdienst gaat direct                                      46.33

 

Het bedrijf  ontvangt bruto omzet                                             € 66.12

(dat is dus geen ondernemers-inkomen!)

 Als de ondernemer na de bedriijfskosten ook nog inkomen over heeft, krijgt ook de belastingdienst daar de helft nog van...!