WRP/Novelle in Eerste Kamer

De Wrp, de 'Wet regulering prostitutie en terugdringing misstanden in de seksbranche' ligt in de Eerste Kamer samen met de Novelle waarmee de tekst werd aangepast - omdat de privacy van sekswerkers door een verplichte registratie 'als prostituee' werd geschaad.

De Commissie wacht nu op antwoorden, op de door hen gestelde vragen aan de Minister van Justitie en Veilgheid.

Tegelijkertijd zal tzt ook de wet strafbaarstelling klant (indien hij op de hoogte is van mensenhandel) plenair worden behandeld.

De Regering Rutte III heeft aangekondigd dat er nadere aanpassingen komen aan de WRP, wellicht ook de AMvB die gelijktijdig zou worden aangeboden aan de Kamers en dat nieuwe wetgeving wordt verwacht zoals het strafbaarstellen van pooierschap buiten de vergunde bedrijven.

We hebben geen idee wat we er ons nu allemaal bij moeten voorstellen en wat dan in strafrechtelijke zin tot meer mogelijkheden zou leiden; de huidige wetgeving stelt e.e.a. ook al strafbaar en dat blijft al vanaf de eeuwwisseling hangen op 'handhaving' - daar zal slechts een extra wetsaanpassing of -bevestiging geen uitkomst bieden.

Zodra er meer bekend wordt passen we het bericht weer aan.

De huidige teksten kunt u opvragen - ver.secretariaat@planet.nl