VER-mOnthly 2018/01

 VER-mOntly 11 januari 2018

Zo, de kerstboom ligt al weer op de brandstapel, of in de doos op zolder – de jaarwisseling zijn we ook voorbij geschoten dus wil ik u eerst, persoonlijk en zakelijk, een heel goed 2018 wensen!

Wij zullen, zoals u ook mag verwachten, ons uiterste best doen om er een positieve bijdrage aan te leveren. Het ziet er bepaald niet naar uit dat we de ‘zakelijke voorspoed’ cadeau zullen krijgen!

 Behalve de problemen die we hebben met wet-en regelgeving, vergunningenbeleid, controles - zowel in de toepassing als handhaving - is het onderliggende probleem vooral de hardnekkige vooroordelen over de sector en de toenemende algemene truttigheid die aansluit op de morele en emancipatoire veroordeling van alle seks-arbeid. Het belemmerd in feite een gezonde ontwikkeling van de sector en zwengelt slechts het negatieve aan.

En ik kan al bedenken dat de criticasters nu al de wenkbrauwen optrekken: Zei je ….’gezonde ontwikkeling’…hoezo gezond? Nou, met hèn bereiken we zó dus geen verbeteringen noch de terugdringing van misstanden!

 Met stokpaardjes trek je een probleem niet los. Binnen de sector moeten we dringend méér samenwerken. Als ondernemers onderling, maar ook met de andere organisaties, overige bedrijven, alle diensten en ‘de politiek’ en ook ‘met ‘de pers – kortom: waar maar mogelijk, maximaal! Geen hokjesgeest, geen segregatie.

De problemen liggen meer aan het heersende publieke beeld over de sector, dan aan een nuchtere en weloverwogen benadering; uit voorzorg distantieert men zich dan maximaal in de hoop dat ‘prostitutie’ niet gaat ‘aankleven’.

Méér samenwerking en meer contacten zijn brood-nodig - we zitten verlegen om werkelijke oplossingen, niet om alleen om ieder voor zich een stoepje schoon te vegen. De goede contacten, die we natuurlijk ook hebben, moeten we uitbreiden! Daar zullen we dit jaar ook maximaal op inzetten!

 Gemeenten claimen voldoende vergunning-ruimte te hebben

Wij klagen er regelmatig over dat gemeenten, over het algemeen, onvoldoende ruimte hebben om marktconform te vergunnen; gemeenten spreken dat meestal tegen want er is juist véél ruimte, maar die wordt niet benut! Tja, hoe zou dat nu komen? Wèl ruimte en géén aanvragen? Maar men regelde het nooit met die ruimte maar met een factor ‘geld en tijd’! En wij maar roepen ‘ga marktconform vergunnen’?!

Gemeenten hebben dan ook vaak het antwoord al voor klaar: Men wil kennelijk liever illegaal werken! Ook als er ergens een bedrijf stopt komt er zelden een nieuwe ondernemer op af, tja en dan vervalt op enig moment de vergunning-mogelijkheid en later ook de bestemming. Tja, als er geen belangstelling is... En, een gemeente zal eigenlijk nooit zeggen dat men u en uw bedrijf niet wil. Dus kunt u een aanvraag indienen, leges betalen en een serieuze ambtelijke afhandeling verwachten…

In het artikel gaan we in op de mogelijk en onmogelijkheden om een vergunning voor een legaal seksbedrijf te krijgen.

Wij denken dat het zo dus niet goed komt als je serieus misstanden wil aanpakken en de omstandigheden voor prostituees wil verbeteren en veilige werkplekken eist en illegaal aanbod wil tegengaan! Dan moet het toch wel iets anders. Daar willen we het best met alle betrokkenen over hebben; over het doel misstanden aanpakken bestaat geen enkel verschil van inzicht!

Ook in 2018: de oplossing zit erin om marktconform te vergunnen, handhaven van de vergunningplicht, controle op de reële voorschriften, illegale arbeid opsporen en misstanden uiteraard aanpakken. Dat eist dus iets meer dan we de laatste 17 jaar zagen…

Ja, er zijn natuurlijk ook gemeenten die het wèl goed regelen, terwijl ze niets door de vingers zien als het ‘foute boel’ is  – het kan dus! Aan de slag!

 

 Bitcoin of een bank-relatie…

Ligt onze toekomst, zoals we lazen eind 2017 in ‘Datanews’, in ‘dubieuze platformen die 'sugar dating' en escortdiensten aanbieden’, omdat deze inmiddels de weg hebben gevonden ‘naar blockchain, digitale munten en ICO’s’.

Net als met de komst van het internet, lijkt de seksindustrie op de drempel van een nieuw tijdperk te staan. De populariteit van ICO's en digitale munten zal steeds meer de aandacht trekken van een industrie waarin veel geld te verdienen valt, maar anonimiteit en discretie cruciaal zijn. Mogelijk brengt de blockchain een even grote verandering in de seksindustrie teweeg als het internet destijds, met alle gevolgen van dien. Voor ons dus reden: Ogen en oren open!

In mei bleek nog op de vergadering dat er zelfs niet of nauwelijks belangstelling voor de ‘Bitcoin’ was… maar daarvan is de waarde intussen vele malen verdubbeld, ondanks de heftige waarde-schommelingen. Zou dat voorbehoud nu nog zo zijn, nu ook de banken steeds ‘pinniger’ worden en je – bij enige twijfel - al uit het bancaire verkeer willen gooien? Maar zonder bank kun je eigenlijk niet functioneren. Dan zoek je noodgedwongen ook naar andere oplossingen.

En wàt is dan eigenlijk nog een wettig betaalmiddel? Het € 500-biljet heeft de naam een ‘crimineel’-biljet te zijn maar het is nog steeds een ‘wettig Europees betaalmiddel’  – alleen als je het gebruikt…. Enfin, ook het € 200.-biljet ligt al onder vuur en bij een € 100-biljet beginnen ze je in menige winkel ook al vreemd aan te kijken. Wat is er dan zo vreemd aan het accepteren van een wettig betaalmiddel als het geen vals geld is? Aannemen van vals geld is overigens het risico van de acceptant!

Als iemand met een stapeltje € 500-biljetten aankomt en je vraagt het even om te zetten in € 50.-biljetten… dan hoef je het je niet meer af te vragen: dat zit fout! Je bent ook geen wisselkantoor. Maar in de trend dat we kennelijk naar buiten toe veel preutser dreigen te worden, wil de klant ook méér privacy… en dat is reden om juist vaker contant te willen betalen – als banken daar moeilijk over doen zal ook daarom naar andere wegen gezocht worden door de klanten – als wij dàn niet volgen hebben we geen klanten meer.

 

Tarief opting-in 2018

Zoals elk jaar wordt – nu dus voor de 10e keer! - het rekentool voor de opting-in weer aangepast door Ted Maton.

Dit jaar zijn de percentages LB gelijk gebleven aan 2017 – 9% of 36%; alleen de zvw werd aangepast 5.65.% (was 5.4%)

Het rekentool in Excel op www.opting-in.info

Voorbeeld: De verdeling in 2018 bij ondernemer/sekswerker 40/60%, omzet € 200.-:

          - netto sekswerker                         € 87.55  (ook netto besteedbaar - bij afdracht 9% LB)

          - bruto ondernemer                       € 66.12  (voor onkosten bedrijf, inkomsten en LB ondernemer) - 

          - direct Belastingdienst                  € 56.33 (dus excl. event. LB/IB ondernemer/winstbelasting).

 

Uitstappen en dan weer instappen?

Dat er sekswerkers, die deelnemen in een uitstapprogramma, soms niet slagen om echt uit te stappen is niet te voorkomen. Wij hebben absoluut wantrouwen tegen de huidige aanpak, al vinden we hulp aan een sekswerker die een andere carrière wenst uiterst zinvol. Niemand kan trouwens een 100%-score verwachten maar als een echte uitstapper daardoor ca € 30.000,- kost mag het reden zijn hen wel wat langer te volgen dan een half jaar na beëindiging van het ‘project’. Terugval is een reëel gevaar en langere ondersteuning is zinvol, gezien de investering!

Over het algemeen horen we alleen dat al die uitstapprogramma’s een succes-story zijn. Uit de branche horen we vaker dat men gewoon weer aan de slag gaat als de meeste persoonlijke problemen met hulp zijn opgelost.

 Thuiswerk… is de VER nu vóór of tégen?

Een sekswerker die – geheel alléén en zelfstandig - in het eigen huis of vanuit het eigen huis werkt, is een ‘thuiswerker’. Dat kan legaal of illegaal. Legaal is het zodra men voldoet aan de eisen die ook in willekeurig ieder ander vak aan zo’n beroepsmatig werkende gesteld zouden worden. Daar wringt het nogal eens. Hoe zit het ook alweer…?

Het beroep van een sekswerker is legaal. Iemand die kiest voor dat werk en dat vervolgens thuis of van huis uit wil regelen moet dat zelf weten! Het is irrelevant of wij daar nu voor of tegen zijn! Men moet dan als thuiswerker echter wel zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; dat kan met afscherming van de privégegevens. Voor autoriteiten die bevoegd zijn, zijn alle gegevens van de KvK-inschrijving wel beschikbaar. Daaruit volgt wèl dat men automatisch een relatie krijgt met de Belastingdienst. Dat betekend ook dat men vervolgens te maken heeft met gevolgen van de zg. Koppelingswet. Slechts een deel van de thuiswerkers zal aan die verplichtingen (willen) voldoen. Dat maakt dan niet het vak illegaal.

Men moet dan ook een legale werkplek hebben. Gemeenten hebben soms als uitgangspunt dat men ook de alleen werkenden beoordeeld als ‘een bedrijf’ en dùs vergunning-plichtig.

De Regering wil nu aan een Wet werken om een vergunning voor de thuiswerker verplicht te stellen. Wij hebben vraagtekens bij dat voornemen. Op dit moment is Thuiswerk legaal maar het is geen vrijbrief om dan buiten alle regelgeving om aan de slag te gaan; Goed geregeld zijn wij niet tégen thuiswerk!  (Zie  voor meer info ook op www.V-E-R.nl)

 Hygiëne-regels

Binnenkort moet het LCHV/RIVM (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid/ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zich weer eens buigen over de ‘Landelijke hygiëneregels voor seksbedrijven’.

Ook de VER is, net als andere organisaties, daarvoor weer uitgenodigd en dit keer wil men ook van anderen in de sector graag weten wat men van al die regels vindt en of men problemen heeft met het toepassen ervan of hoe het béter kan. Het verzoek geven we graag door:

Voordat we de herziening van de richtlijn beginnen willen we graag van zo veel mogelijk seksbedrijven en sekswerkers vernemen of ze gebruik maken van de huidige richtlijn en zo ja wat ze van de huidige richtlijn vinden. De informatie kan ons helpen de huidige richtlijn te verbeteren. 
Verzoek aan jullie is om de online enquête door te sturen naar jullie contacten/leden die mogelijk gebruik maken van de richtlijn zoals exploitanten van seksbedrijven en sekswerkers. 
Link naar enquête: http://www.formdesk.com/rivm/evaluatie_hygienerichtlijn_seksbedrijven 
Het invullen van de vragen duurt niet meer dan 5 minuten en kan tot 26 januari. De link is niet persoonsgebonden en kan door meerdere mensen van dezelfde locatie worden ingevuld. 

Voor hen die de huidige tekst niet meer paraat hebben: stuur ons even een mailtje, ver.secretariaat@planet.nl: ‘Hygiëne-richtlijn 2013’.

 

Hijgerige berichtgeving zal ook hijgerig beleid opleveren

Berichtgeving in de pers bediende zich de laatste jaren ook regelmatig van ‘alternatieve feiten’ – ofwel, kort door de bocht verwijzend naar ‘de feiten’. Zo’n recent voorbeeld:

Hoe kan men weten als je meldt dat het aantal prostituees ‘ergens tussen de 10 en 30.000 ligt’, wat wij al een héél ruime marge vinden, dat men tegelijkertijd wel heel exact percentages weet aan te geven: ‘Meer dan de helft voelt zich regelmatig verkracht en houdt zich op de been met alcohol en drugs. Zeventig procent heeft een posttraumatisch stresssyndroom’ en ’10 procent werkt in slavernij’. Een nogal vrije interpretatie van wat je uit de NRM-rapportage, waar men o.a. naar verwees, kunt halen!

Of een bericht over sekswerk laten volgen door GGD-cijfers van alle 143.000 soa-controles en -resultaten in Nederland… Het geeft de lezer de indruk dat alle gevonden ziektegevallen gerelateerd zijn aan prostitutie-werk.

De nuance is weg en juist zichtbare bedrijven lijden er onder. De stroom van dit soort berichten gaan dan ‘vanzelf’ een beeld scheppen wat er wel is maar niet op die schaal, daardoor worden de vooroordelen verder ondersteund.

De publieke mening wordt er mee onderbouwd en vervolgens worden politiek beslissingen genomen die vooral de kiezers moeten behagen maar doorgaans werkt het beleid wat men dan optuigt tegengesteld en komt er weer meer onderbouwing van de vooroordelen en stigma’.

De oplossingen voor de werkelijke problemen drijft al voor het 18e jaar na de legalisatie steeds verder weg… Men reageert doorgaans net als onze klanten: Zij zijn er nooit geweest en ze maken geen gebruik van prostituees; ze weten er niets van en ze willen niet dat het aan hen gaat kleven… vanzelfsprekend toch, dat snap je toch wel?!!

 Vuistregel: EU/EER en mèt Zwitsers maar minus Kroaten.

EU, EER en Zwitserse ingezetenen mogen in de prostitutie werken - behalve dan de Kroaten – maar dan ben je er nog niet. Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen. Blijft U korter dan moet u zich ook inschrijven: in het de Registratie niet-ingezetenen (RNI) – dat kan slechts in een beperkt aantal gemeenten - anders kunt U geen belasting afdragen.

Fiscaal is van belang dat in de administratie van het bedrijf altijd het juiste woonadres van de sekswerker is opgenomen

Waak U ook voor gemanipuleerde ‘bewijzen’- eis de officiële papieren en maak er zelf een kopie van voor de administratie!

 Daarnaast hebben we weer een reeks aan pers-publicaties opgenomen.