VER-mOnthly 2017/9

 VER-monthly 9 september 2017

Korte inhoud: 

Handhaving is een kunst die de overheden meestal niet al te goed beheersen. Tenslotte mag je verwachten dat ‘de overheid’ de wetten die ze oplegt ook bij ieder weet te handhaven en niet bij een gering deel van de groep… maar helaas. Dat geldt voor meer branches – maar helaas dus ook voor de onze. Vaak bedenken de lagere overheden regels om wetgeving naar hun hand te zetten, daar zitten gelukkig ook grenzen aan. Het nieuwe kabinet is zometeen aan zet…Handhaaf - met verstand - eerst eens branche-breed wat er al aan wetgeving is!

 Onder de pakkende titel ‘De Prostitutie wordt schimmiger’ bracht NRC enkele artikelen waarin men aandacht heeft voor het wegvallen van de vergunningplicht (in de WRP) voor thuiswerkers en de privacy-wet die zich verzet tegen het registreren van sekswerkers. Daarin vonden we storend, het melden van het ontstaan van een ‘niet controleerbaar systeem’ maar waar men niet pleit om er de bestaande regelgeving nu eens op toe te passen en maar blijft herhalen dat vergunnen en registreren de remedium ultimo zou zijn in de mensenhandel-bestrijding. Dat mag onderhand ook een ‘tunnelvisie’ heten te zijn!

 Opting-in en zelfstandigen

Onderdeel van de ‘Opting-in’-regeling is dat als dat eenmaal door het bedrijf mag worden toegepast het onmiddellijk voor alle sekswerkers geldt. Dat is eigenlijk onredelijk – het raakt met name de fiscale keuzevrijheid van de sekswerker, uiteraard moet dat dan wel binnen de daarvoor geldende regels.

Zolang het merendeel van de ondernemers werkt met opting-in is er – althans voor die bedrijven - weinig aan de hand maar steeds meer prostitutieaanbod werkt als ‘zelfstandig beroepsuitoefenaar’ of als ‘ondernemer’ in bedrijven (m.n. in escort) of van huis uit. Er is dus roep om OOK met deze zelfstandigen in de relax-bedrijven te kunnen werken.

 

Overheid kan ’t niet…

Een aanbod aan de overheid: wij kunnen helpen in de strijd tegen mensenhandel, zo lazen we in het Nederlands Dagblad van 30 augustus 2017 in een opiniërend stuk van Shamir Ceuleers, werkzaam bij Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en Gideon van Aartsen, van Terres des Hommes. Mensenhandel is een te groot probleem om aan de overheid over te laten. Hulpverleners kunnen soms al ingrijpen als de politie dat nog niet mag.

VER: Kijk, dat lijkt ons natuurlijk ook wel wat; ingrijpen in wat volgens ons de overheidstaak is maar wat ze nu laat liggen – dan weten we ook nog wel een paar problemen in onze sector die de overheid niet zo goed aan kan... Oproep aan de overheid: geef ons de tools en wij doen ’t wel effe… maar misschien kan de overheid de handhaving wèl zelf aan; dat horen we dan wel. Of laten we het ‘de hulpverlening’ als bij-Boa’s in het vervolg de controles en handhaving een beetje Christelijk regelen?

 

Studentes massaal naar escort?

Zoals altijd met het nieuws over prostitutie: Het is niet onwaar maar geeft meestal wel een verkeerde indruk – zoals hier door het woordje ‘massaal’. Natuurlijk zijn er studentes die zo de oplossing voor een te dure beurs zien; maar de indruk is dat je moet zoeken naar iemand die geen seksdiensten aanbiedt… Doe is effe normaal!

Handhaaf ook in het bedrijf

Een artikel over wie wel en wie niet mag werken.  Helaas gaat dat nog vaak verkeerd en ondernemers hebben vaak niet door welk risico men loopt dat de vergunning wordt ingenomen en er aanmerkelijke boetes per persoon zijn.

Voor je iemand in het bedrijf toe laat: stel als eerste de leeftijd (18of 21 jaar) en status (EU/EER, minus Kroatie)  vast en voordien geen stap over de drempel! Zie ook 'Wie wel - wie niet' elders op de site!

Ook het bij zich hebben van drugs is vrij snel Uw ‘handelsvoorraad’ – laat het u niet overkomen.

 Illegaal aanbod

Een gesprek met een lid die nu wel snapt hoe het zit en waarom de overheid niet op kan treden zoals wij vinden dat het moet… Dat wil niet zeggen dat begrijpen nu tot begrip leidt!

Uiteraard besluiten

we weer wat de pers zoal wist te melden!