VER-mOnthly 2017/8

  

VER-monthly 20 augustus 2017

Korte inhoud:

Voor we de indruk geven dat er geen escort-chauffeur te vinden is die correct zijn werk doet; de focus valt nu eenmaal op juist diegene die hún vak te schande maken. Er blijkt ook veel onwetendheid te bestaan bij zowel diegene die zich als chauffeur aanbieden, maar ook - samen met een fikse dosis naïviteit - bij de sekswerker die ingaat op zo’n aanbod, meestal op internet. Publiciteit, waarschuwingen en voorlichting over rechten, plichten en veiligheid is op zijn plaats.

Vandaar dat we blij zijn met de aandacht van het SBS-programma ‘Undercover Nederland’ met Alberto Stegeman – hij presenteerde de uitzending al bij Eva Jinek – uitzending was op 20 augustus. Een misstand die het niet verdient om eerst verder uit te groeien! Het is niet goed voor de sekswerkers, niet voor de klanten, niet voor andere bedrijven nòch voor de overheid – de enige die er goed garen mee kan spinnen is de dader die kennelijk ongestoord zijn gang denkt te kunnen gaan! We schreven er ook een artikeltje over: Escort-chauffeur… of pooier in de aanbieding?!

 En dan de chaos met de leges. We begonnen eind februari aan een verslag en zijn dat aan het afronden. In een artikeltje de voorlopige bevindingen. Het is overigens stuitend te zien hoe sommige gemeente omgaan met hun autonome vrijheden om de leges op basis van ramingen vast te stellen en hun verantwoordelijkheden ambtelijk zo weten af te schermen dat er vrijwel geen zinvolle actie tegen te ondernemen is – al zeker niet door een enkele ondernemer.

 Inmiddels hebben we ook de uitspraak van ‘Amsterdam’ kunnen inzien; het is nu wachten op de Gemeente Amsterdam om nog in beroep te gaan. Toch zijn er een aantal belangrijke conclusies van de Rechtbank – tenslotte wordt dáár uiterst serieus getoetst of het allemaal wel zo goed paste bij de Nederlandse wetgeving. En er is niet alleen getoetst aan de APV van de ‘republiek Amsterdam’. Men heeft in het vonnis ook de grens aangegeven tot hoever de gemeentelijke autonomie op dit punt strekt. Blijft dat de complimenten aan de Raamverhuurders, die deze zaak voeren, op zijn plaats zijn!

 Prostitutie in Hotels en Vakantieverblijven. Het is een probleem dat men nog steeds prostitutiewerkplekken creëerd in de hotels ed. Veel mensen die dat doen kennen de regels niet (of storen zich er niet aan) en denken dat aan een vrij beroep geen voorwaarden verbonden mogen zijn.

Werkplekken waar bedrijfsmatig gewerkt wordt zijn aan een vergunning gebonden. Hulp van een tweede - als chauffeur of desnoods de echtegenoot die de klanten aan de deur opvangt of een meewerkende vriendin - maakt dat het niet om alléén werken gaat maar om een vergunning-plichtig bedrijf. Dat de werkelijk alleen werkende daar ook nadeel van ondervindt bij een controle is duidelijk - zij wordt zelden geloofd en vervolgens gedwongen ter plaatse te stoppen.

Uiteraard beëindigen we met ‘Wat stond er in de pers…’. Zoals elke maand enige 10-talle berichten waaruit we een greep doen.