VER-mOnthly 2017/7

 VER-monthly 4 augustus 2017

Korte inhoud:

Ons bereikte het bericht dat Leo de Klein, oud-voorzitter vanb de Excellent-Groep, op zaterdag 12 juli is overleden. Hij stond ook pal voor het belang van relax-ondernemers.

Naar aanleiding van het bericht dat de Autoriteit Persoonsregistraties (AP) een oordeel heeft over het registreren van sekswerkers in Utrecht is het curieus dat de Voorzitter van de AP, Oud-burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht is… Hij stelde, als verantwoordelijke op dat dossier, daar destijds als Burgemeester de registratie-plicht in, die hij in zijn huidige functie ter discussie moet stellen… We hebben inmiddels al bericht gekregen dat ook ons verzoek bij de AP in dit kader mede in behandeling is.

Er is inmiddels is er ook een uitspraak rond de zg. zelfredzaamheids-verplichtingen; dat mag niet. Amsterdam, denkt nog over het vonnis na… al moeten we de Wallen-verhuurders feliciteren met dit eerste resultaat.

De huidige privacy-wetgeving gaat in mei 2018 plaatsmaken voor de Europese richtlijn die beoogt om de persoonlijke privacy beter te beschermen. Een lid vroeg wat dat dan voor hem de AVG ging betekenen en hoe zich dat verhoud tot alle verplichtingen om gegevens vast te houden; zodat we nog eens naar die nieuwe regels gingen kijken.

Ja maar, zo reageerde een ondernemer over de recente sluitingen in Amsterdam - als blijkt dat men zich tòch met die drugs-handel bezig hield? Tja, daar kunnen we kort over zijn – als dàt blijkt had die ondernemer beter een koffieshop kunnen beginnen dan een seksbedrijf; het omgekeerde willen we ook niet!

Aan Renate van der Zee hebben we ons in de Volkskrant ook weer eens ouderwets kunnen ergeren; het enige wat klopte aan haar ‘zoveelste’ artikel was haar openingszin, dat we moeten ophouden met romantiseren van prostitutie omdat het een zakelijke overeenkomst is; daarin heeft ze gelijk: het is tenslotte ook gewoon een vak en werk. Maar dan hield het op…  Gelukkig zijn wij niet de enige die zich ergerde: Ine Vanwesenbeeck schreef een week later ook in de Volkskrant….

De APV. De meeste ondernemers komen er pas achter dat er iets veranderd is als de APV al is aangepast en de gemeente gaat handhaven; soms is het een inbreuk op de lopende vergunning. Dat speelt ook met b.v. de behandeling van de legesverordening en bestemmingsplannen; eenmaal aangenomen krijg je het niet snel anders!

Escort-chauffeurs: Naar aanleiding van de vorige VER-mOnthly kwam de vraag of een escortchauffeur perse volledig in loondienst moest zijn of dat hij ook alleen betaald kon worden als hij werd opgeroepen.Ja dat kan, maar dan moet je wel een overeenkomst hebben op basis waarvan hij/zij wordt opgeroepen en dan wordt uitbetaald via de loonadministratie van het bedrijf. Dan is het geen ‘openbaar vervoer’.

Veilige seks: Het adverteren met veilige seks of juist met onveilige seks is al vanaf 2000 uitdrukkelijk verboden. Ook vragen naar de gezondheid of verklaringen van artsenbezoek eisen van sekswerkers is ongeoorloofd. Veilig werken is de norm – u bent zelfs verplicht daarover voor te lichten; een goede voorlichtingsmap is daarbij een onmisbaar middel.

Escort van huis uit: Maar escort is dan toch geen thuiswerk? Ook dan is in de Wrp geen vergunning nodig – als ze werkelijk alleen werkt -maar men moet wel aan alle andere eisen voldoen.

Sepay, een jarenlange relatie werd opgezegd ómdat de Nederlandse bank scherpere eisen stelde… Klopt dat? Nee, maar men eist wel terecht transparantie van bank-klanten.

Geen Telfort-abonnement maar wel aangesproken voor de kosten – het bleek ID-fraude: Moet je dan als gedupeerde actie ondernemen tegen een niet terechte rekening? En hoe?

Deurwaarders blijven proberen om bij de seksbedrijven de schulden van sekswerkers binnen te halen. Op dit soort ‘loonbeslag’-berichten moet u echter wèl reageren; het dreigt soms behoorlijk uit de rails te lopen als een deurwaarder zich eenmaal heeft ‘ingegraven’ en de claim bij de vermeende werkgever probeert te leggen (derdenbeslag).

Veiligheid. Let op! We werden er weer met de neus opgedrukt dat mensen van buiten de branche de meest vreemde ideeën hebben hoe ondernemers in onze branche werken, gezien de overval op Jan Otten van Casa Roso/Bananenbar; dat had wel veel slechter kunnen aflopen.

Ergernis over de pers: Men geeft vaak bij negatief nieuws over de sector letterlijk het verkeerde plaatje: Dat werkt stigmatisering in de hand.

Overigens werden nog 13 persberichten opgenomen alsmede een brief over de deurwaardersbeslagen.