VER-mOnthly 2017/4

 VER-mOntly 25 april 2017

 Voorwoord.

Illegaal en ongecontroleerd aanbod is ons een doorn in het oog: gemeenten hebbe vergunningen uitgegeven en moeten derhalve op de vergunningplicht toezien en handhaven, bovendien moet men controleren op misstanden en toepassing van de voorschriften. Dat is domweg hun taak!:

Eenartikeltje.

Ook weer een opting-in-probleem: Als een sekswerker in 2017 meer dan ca € 11/12000,- omzet heeft moet ze ipv 9%, 36% belasting afdragen – vrouwen lopen dan weg uit de bedrijven omdat ze de ondernemer verdenken van het zakken vullen en minder netto kunnen besteden; het is niet altijd even goed uit te leggen: Ook een artikeltje.

Er is bij de banken en verzekeraars enige beweging maar we zijn er nog lang niet. Een zakelijke rekening kan men niet weigeren tenzij men dat zeer gemotiveerd en schriftelijk afwijst.

 Enzo…

We missen een landelijk meldpunt voor het onvergunde aanbod. Via M werkt het eigenlijk niet omdat men eigenlijk alleen reageerde op misstanden, zoals mensenhandel.

Alarm op de kamer wordt een verplichting – we keken eens naar een voordelige oplossing die voldoet.

Klanten in een vergund bedrijf kunnen er van op aan dat daar geen illegale arbeid wordt toegestaan.

Oekraine krijgt wel vrij reizen maar beslist geen vrije arbeid!

Non-Nobis heeft zich op het Utrechtse project aan het Zandpad teruggtrokken: volgens de gemeente omdat men niets snapte van de regelgeving terzake.

Over Kinky werden Kamervragen gesteld door… GertJan Seegers van de CU: hij wilde wetgeving…de Minister vond dat we wel wetten genoeg hebben om in voorkomend geval toe te passen.

De Wrp is geen controversieel onderwerp in de Eerste Kamer: maar men wacht eerst nog op de antwoorden van de Minister van VenJ.

 Thuiswerk

Een artikeltje van wat wel en niet geldt als ‘thuiswerk en hoe dan behandeld wordt… en zou moeten worden. Vaak ontbreekt die kennis al is er soms ook domweg sprake van onwil.

 De Pers

Ying-Yang Roermond mag van de Rechter gewoon weer open al wilde de gemeenten sluiting voor 1 jaar. Rotterdam sloot in 2015 onvergunde 15 illegale bordelen/huizen. Vlaardingen sloot weer een illegaal bedrijf. Ambtenaren gaan ‘als klant’ naar massagesalons. Met de ‘Zevende hemel’ sloot in Maastricht het laatste bordeel – er is nog wel een massagesalon. Organisaties flyeren onder klanten. En Christelijke organisaties vinden: ‘Vrij keus is een mythe’.