VER-mOnthly 2017/3

 VER-mOntly maart 2017

 Voorwoord.

Een blik op de politieke ontwikkelingen na de verkiezingen.

Over handhaving en controle die zich nog veel te veel beperkt tot de vergunde bedrijven en het niet-vergunde aanbod – ca 75% - die pas aandacht krijgen als er aanwijzingen zijn van mensenhandel of een openbaar-orde-probleem zijn. Geen structureel onderzoek naar illegaal aanbod – het is ook een aanbeveling dat ook de Belastingdienst geen enkele interesse heeft, tenzij men erg is ‘opgevallen’.

 Handhaving

Thuiswerkers liggen op dit moment wel bij gemeenten in de kijker: in de Wrp is er geen vergunningplicht en dan kun je ze nu nog wel aanmerken als een bedrijfsmatige activiteit die vergunning-plichtig is en daarmee dwingen tot sluiting… een vergunning geven is niet de bedoeling. Een gevalletje van paard achter de wagen; men gaat dan meer ondergronds.

Een uitgebreid artikel over alle facetten van de controle en handhaving.

 Enzo…

Over de nieuwbouw op het Zandpad en het verplaatsten van de tippelzone in Utrecht kunnen we ons bijna elke maand verbazen. De Gemeente Heerde heeft een massagesalon een vergunning gegeven als seksinrichting. GertJan Seegers (CU) tamboereerde ‘prostitutie is verbonden met mensenhandel en drugs’ – maar daarvoor is geen enkele onderbouwing. Ook de leges voor de vergunningen passeren de revue; immers na ingang van de Wrp zijn alle vergunningen opgezegd en moeten binnen een half jaar opnieuw worden aangevraagd. Niet alleen de kosten zijn dan van belang men moet ook allemaal opnieuw door de BIBOB.

 Overname artikel

Roos Schippers ‘Het stigma hoer en het en het falende overheidsbeleid’.

 In de pers

Veel berichten uit de pers w.o. De acties door het land van PROUD. Een Chinese massagesalon die gecontroleerd werd op ‘spermasporen’ en moest sluiten mag nu verder als ‘schoonheidssalon’. In Oost-Nederland zou 1/3 van de illegale prostituees komen uit Oost-Europa (men bedoelde illegale werkplek - want de prostituee is legaal en mag in Nederland werken).

 WRP

We besluiten met een overzicht hoe de WRP in elkaar steekt en hoe men òf een vergunning nodig heeft of niet; er een NUL-optie is en wat de gevolgen zijn bij niet verstrekken of innemen van een vergunning.