VER-mOnthly 2017/2

 VER-mOntly 14 februari 2017

 Voorwoord.

De Nederlandse politici hebben ook vaak last van ‘alternatieve feiten’. Minister van der Steur vertrok helaas op VenJ.

Een artikeltje over de ‘kinderopvangvergoeding’. Het probleem bij prostitutiewerk is de acceptatie en bewijsbaarheid van de gewerkte uren. Dat kan achteraf tot terugvordering van de betaalde vergoeding leiden.

Ook aandacht voor de hoge en verschillende leges die gemeenten berekenen; de VER doet een onderzoekje en vraagt info op basis van de WOB.

Aandacht gevraagd voor hen die drugs meenemen naar de bedrijven in tasjes en kleding. Bij een controle ook al ligt het afgesloten in de persoonlijke lockers kan het bij een controle (tijdelijke) sluiting van het bedrijf tot gevolg hebben.

Een geldig ID op de werkplek is géén rijbewijs: alleen de ID-kaart of paspoort.

 Verkiezingsprogramma’s

We hebben de verkiezingsprogrammas doorgespit over opmerkingen over onze branche: CU en SGP willen géén prostitutie; CDA vindt het altijd mensenhandel. SP wil extra inzet bij dwang en gedwongen prostitutie. Alleen D66 heeft een afgewogen standpunt en de rest heeft er niets over opgenomen.

 Enzo… 

Vergunning-leges moet maximaal kostendekkend zijn en het is niet uit te leggen dat de ene gemeente slechts € 342.50 in rekening brengt en de ander € 4215,-. Volgens ons is € 1000.-/€ 1250,- de grens.

Foto’s op Uw site van een sekswerker die niet (meer) bij U werkt kunt U er beter maar afhalen; het kan U een aanklacht en boetes en vergoedingen schelen.

Opting-in. Houdt uw 'aanwezigheidslijsten' bij als was het de ouderwetse ‘prikklok’ –er zal in toenemende mate op gecontroleerd worden; het is ook een regel in het voorwaardenpakket.

Een waarschuwing voor ‘trollen’ op internet die bedrijven en prostituees ophemelen of afkraken – wat vaak concurrentie-vervuiling is. Niets nieuws, nieuw medium.

Hou legionella buiten de deur. Water bij 25-45 graden is een ideale voedingsbodem en levert bij vernevelen ernstige gezondheidsproblemen op. Zet apparatuur boven die temperatuur en spoel regelmatig door (pas op bij het vernevelen als bv. een douche langere tijd niet gebruikt werd).

Privacy. Ga niet de fout in met de privacy-wetgeving bij de zg. 'zelfredzaamheidsgesprekken'!

Gemeente Den Haag maakte een foutje: Prostituees moet 21 jaar zijn en ingeschreven bij de Kvk. Dat laatste geldt voor ondernemers en beroepsmatig werkenden niet in evan van loondienst of opting-in.

 In de pers.

Een aantal berichten en we eindigen met een oproep van PROUD mee te werken aan een onderzoekje over ‘Stigma en geweld’.