VER-mOnthly 2017/13

 VER-mOnthly 15 december 2017

Korte samenvatting

  

Na de laatste herindeling zijn er op 1 januari in ons land nog steeds 380 gemeenten.

De Wrp kent een lange geschiedenis. Het is onderhand ook wel duidelijk dat de huidige wetgeving de handhaving niet in de weg staat. De huidige model-APV is daar mede een bewijs van. Dus, om het grote on-vergunde aanbod te beteugelen is daarvoor niet perse eerst nieuwe wet- en regelgeving nodig; noch voor de opsporing en berechting van misstanden. 

Toch zal er door de huidige Regering richting gegeven worden aan het voornemen uit de Regeringsverklaring om:

mensen in de prostitutie te beschermen tegen misstanden. Daarom wil men de Wrp nader aanpassen.

Over het stoppen met sekswerk heeft de Regering opgenomen: Door structureel geld beschikbaar te stellen voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s worden mensen die de prostitutie willen verlaten, geholpen. Daar is dus niets mee mis maar tot nu toe had het in een fiks aantal gevallen het karakter gekregen van een ‘doel op zich’.

Wij hebben vanaf het begin van ons ontstaan gevonden dat bij geconstateerde misstanden Justitie of Gemeenten moet doorpakken – als duidelijk is dat men zich absoluut niet aan wet-en regelgeving wil houden, hoor je niet vergund te kunnen werken, nòch stiekem buiten de vergunningen om de kans te krijgen! Maar dan wel met de juiste beschuldigingen ipv ‘alternatieve feiten’.

Banken moeten de legale en illegale geldstromen van hun klanten in de gaten houden; maar hóe is een punt…

 

De WRP, komt er nog wat van!?

De Wet Regulering Prostitutie (Wrp) kent inmiddels een lange geschiedenis terwijl er telkens door de politiek op gehamerd werd dat het snel moest worden aangenomen want de wetgeving schoot dermate te kort waardoor men mensenhandel onvoldoende kon aanpakken. Men vergat echter dat de huidige wetgeving bij handhaving al voldoende ruimte bood!

In plaats van normalisatie van de relaxsector wilde menigeen in de politiek (landelijk en gemeentelijk) steeds meer uitzonderingen: ‘want het gaat tenslotte om prostitutie’, was daarvoor het ultieme bewijs en het dragende argument.

Wij waren van meet af aan van mening dat het minder aan de wetgeving lag maar aan de handhaving daarvan – handhaving van de lopende wetgeving zou ook royaal voldoen.

Ondertussen zouden wij nog steeds willen wat we al bij de legalisatie in 2000 hebben bepleit – wacht daar niet mee; het kan: Ga branche-breed vergunnen; ga dat vergunnen ook handhaven, op de voorwaarden controleren;  illegaal aanbod opsporen en dan misstanden uiteraard voor de Rechter brengen! Waarom gaat dàt mis?!

 Argwaan; een gekoesterd gevoel van verdenking!

Dùs: Tja, het is nu eenmaal prostitutie. Iedereen wéét toch hoe dat gaat. Allemaal criminelen en drugshandel. En dan die arme meisjes – allemaal uitgebuit en onderdrukt! De kranten staan er vol mee. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één vrouw in vrijheid kiest voor dat werk. Crimineel is het! Criminogeen, het trekt alleen maar randfiguren aan! Het komt ook vast niet uit de beroepskeuze test! Geen kind zal zich een beroep als prostitutie wensen… Prostitutie is per definitie geweld tegen vrouwen… Vrije prostitutie bestaat niet.

En zo zijn er nog meer kreten die tot doel hebben een grondige argwaan te wekken en feiten zo uit te leggen en te onderbouwen tégen sekswerk. Soms zijn de feiten of aanwijzingen er niet eens – maar kan men zich het alleen niet voorstellen. Ook over rapporten is men duidelijk – tot in de Tweede Kamer toe!: Terzijde schuiven, want het kàn eenvoudigweg niet kloppen! Vaak ziet men niet wat er is - en wat men denkt te zien, is er niet.

En tòch zeuren we om meer, bredere en betere handhaving! Zou men dat dan expres nalaten omdat wij daar op aandringen? ‘t Zal toch niet!?

  

EU-landen, EER, Schengen, Euro-landen,

kandidaat-landen, potentiele kandidaat-landen en andere Europese landen.. en dan komt er ook nog een Brexit… We komen er niet meer uit…

Als je het precies wil weten: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_nl daar ook veel nadere uitleg. Of kijk voor details ook even op www.IND.nl wie wel of niet mag werken.

Oppassen: Voor prostitutiearbeid - de vuistregel is:  Alléén EU/EER en Zwitserland – Kroatië niet, alle anderen dus ook niet, tenzij men een verblijfsdocument heeft waarop staat ‘arbeid vrij toegestaan’!

  

Safe seks: Een zorgelijke ontwikkeling

is dat HIV weer toeneemt in de wereld en in Europa vooral in de oostelijke landen. Denk niet dat we in Nederland, ook al ‘scoren’ we goed, het dan wel onder de knie hebben, mede omdat we er tegenwoordig ook goede medicijnen voor hebben om het virus te beheersen (wat iets anders is als genezen!). Er is geen enkele reden om daar al te luchtig over te doen.

 

Brandveiligheid

Er is na 1 januari een landelijk uniforme regeling  brandveiligheid. Daar zullen we weinig van merken in onze bedrijven. Tenzij er meer dan 150 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn of wanneer en meer dan 10 mensen mogen overnachten; dan moet er een gebruiksmelding zijn en daarvoor zijn speciale ‘aanmeldingsformulieren’.

 

WeToo…

In het Reformatorisch Dagblad viel ons een opiniërend artikel op, wat zich afzet tegen de ‘vrijgevochten seksuele vrijheden’, ontstaan in de 60-er jaren, die volgens de schrijvers daarna ernstige psychische en lichamelijke aandoeningen heeft veroorzaakt bij de kinderen en kleinkinderen…

Er komt nog wel meer los; er komt ook nog een ‘WeToo’-debatavond. En natuurlijk werd in het artikel ook een stukje over prostitutie opgenomen, bedenk dat men geen ‘vrije prostitutie’ kent:

Gedwongen prostitutie

Ook op prostitutie rust een taboe. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid. Sterker nog, het aantal slachtoffers is recent door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel geschat op 3000, maar valt steeds moeilijker te traceren. Ook hier zijn vooral de minderjarige meisjes het slachtoffer. Niet minder dan 47 procent van de door chantage en dwang in de prostitutie werkende vrouwen is onder de achttien. Maar de prostituees op de barricades in Amsterdam protesteren luid tegen elke verdachtmaking van prostitutie. Wie prikt er eens doorheen, zodat duidelijk wordt dat dit alleen de ‘happy few’ zijn? ( Hele artikel lezen: www.rd.nl/opinie/metoo-is-het-topje-van-de-ijsberg-1.1450789)

Zo kun je het dus ook zeggen; knap zijn hier een aantal feiten zodanig gegroepeerd dat de indruk toch een andere is dan de praktijk. Een typische onderbouwing van een vooroordeel.

Banken-fobie: ‘De klant moet na afloop maar pinnen!’  (eerdere teksten kunt u teruglezen op V-E-R.nl onderwerp ‘banken’)

Wij  schreven er al heel gedetailleerd over in de nieuwsbrief van 30 mei; spraken er met de leden over in de vergaderingen van mei en november; zonden ook nog een speciale brief eind mei over de banken die steeds moeilijker zullen gaan doen bij contant afgestorte/opgenomen gelden en helemaal in de boom vliegen als er ook nog biljetten van € 500.- bij die afstortingen zitten. Een bank heeft dan onmiddellijk het idee dat het fout zit en kijkt dan in de teksten die de DNB daarover heeft uitgegeven en leest dat onze sector gezien wordt als gevoelig voor fraude en witwassen. Oei, nou dan moet het wel echt ‘misse boel’ zijn; kijk of we van die klant afkunnen! Nu ligt dus ook de sekswerker onder vuur!

In de laatste VER-vergadering bleek al dat m.n. de ING van de dames – overigens net als bij de bedrijven - dan zo ongeveer de hele administratie wilden doorspitten omdat die contant gestorte gelden  ‘zwart’ zouden kunnen zijn, mogelijk frauduleus verkregen waren of eventueel voor terroristische doelen zouden kunnen worden ingezet.

Laten we wel zijn: Banken zijn verplicht om op dat punt héél alert te zijn en wanneer men dat niet is, kan het de bank haar vergunning kosten – en zeg zelf, ook in onze branche weten we hoe fobisch je daarop kunnen reageren! Maar goed, men controleert het en dan blijkt het administratief o.a. via de opting-in verwerkt te zijn en aangegeven bij de Belastingdienst een dan keert de rust wel weer terug…

 Het zou overigens ook al een hele hulp zijn als De Nederlandsche Bank haar  opmerking ‘branche gevoelig voor fraude en witwassen’ uit de tekst haalt want ‘elke klant met een opvallende geldstroom’ moet gecontroleerd worden omdat de bank niet de ogen mag sluiten en dat zonder commentaar laten gebeuren - dus ook niet bij sekswerkers en seksexploitanten!

Weg met die achterhaalde en overbodige opmerking! Nu levert deze tekst slechts een onderbouwing van vooroordelen en stigma.

 

Nieuwe privacy-wet

We schreven er eerder over in de VER-mOnthly van 14 februari 2017. Maar het wordt natuurlijk steeds serieuzer; 25 mei moet de hele EU voldoen aan de nieuwe EU-wet.  

Het voorstel is inmiddels ook vervat in Nederlandse wetgeving en in behandeling. U hoeft misschien niet eens zo veel aan te passen; alleen wat zorgvuldiger een en ander vastleggen.