VER-mOnthly 2017/12

 VER-mOnthly 24 november 2017

Korte samenvatting

De ledenvergadering op de 6e was nog niet afgesloten of we kregen aan alle kanten gelijk. Dat is geen prettige constatering; de strijd om ons bestaan is echt losgebroken en we moeten alle zeilen bijzetten om onze positie te verdedigen. Er is alle reden de rijen maximaal te sluiten – de tegenstanders van prostitutie geven al vol gas!

De komst naar ons land van Melissa Farley, Amerikaanse/klinisch psycholoog/anti prostitutie-activiste, die naar verluid kwam ze op uitnodiging van Renate van der Zee (dè anti-prostitutie-journaliste), om op 8 november in de Balie-Amsterdam te lobbijen om uittreedregelingen veilig te stellen omdat 90% van de prostituees uit het vak wilde en dat 70% gedwongen werkte; het kan u nauwelijks ontgaan zijn. Het optreden kreeg ruim aandacht in de pers, alsof al haar empirische-onderzoeken in Nederland plaatsvonden. Ze had over prostitutie, SM en porno in ons land in ieder geval wèl een uitgesproken mening! Voor haar optreden ging ze eerst even eten met Gert-jan Segers (CU), dat kwam voor beiden wel goed uit: ze konden elkaars gelijk bevestigen!

Gelukkig mag Farley hier gewoon alles uitleggen zo ze wil, maar het moet duidelijk worden dat mensen die vinden dat slechts 5% van de sekswerkers bewust kiest voor het vak – en daarmee ook 95% min of meer als wilsonbekwaam beoordelen - ongelijk hebben! Ook dat 70% gedwongen voor prostitutie kiest is een raar gegeven: dat zou zijn omdat ze zich gedwongen voelen door armoede, honger en werkloosheid'. In òns land? Misschien omdat men naar Nederland kwam omdat er in eigen land geen mogelijkheden zijn of, in zijn algemeenheid, vanwege de wil om meer luxe en meer financiële armslag maar het sociale vangnet in Nederland is in ieder geval toereikend genoeg om niet in de prostitutie te móeten werken!

POUD protesteerde voor de Balie – en kreeg direct om de oren dat dàt alleen die 5% was! Yvette Luhrs werd ook door Twan geïnterviewd in Nieuwsuur en hij probeerde haar een bepaald beeld op te dringen: daarop zei ze gedecideerd dat hij dat nu al 3 minuten probeerde maar dat het toch heus anders zat! Als het niet zo ernstig was, was het ook nog genieten! Het is ook een aanbeveling dat u de bij u werkende sekswerkers nog eens wil motiveren om zich bij PROUD aan te sluiten.

 Dat staat allemaal los van het feit dat je, wanneer iemand gedwongen in de prostitutie werkt; dat fel moet bestrijden en hulp moet je bieden – maar dat bereik je niet door zoveel mogelijk openlijke arbeidsplaatsen op te heffen of, zoals met name  Gert-Jan Segers (CU), maar ook veel gemeenten(!), kennelijk als oplossing ziet, ‘om mensenhandel’ terug te dringen De uittreedregelingen moeten dan ook zoveel mogelijk prostituees uit de bedrijven halen. Dat is onderhand geen hulp voor de prostituee maar een politiek  doel aan het worden. Die werkwijze versterkt het stigma!

Waarschuwen of gezeur

Op de ledenvergadering van de 6e november lag de nadruk vooral op waarschuwen en het doordringen van de leden over de ernst van de situatie. Een situatie waar men rekening mee moet houden en die niet overal aan de orde is of zichtbaar is. Maar… die, als het de kop opsteekt, het bedrijf direct kan beschadigen, mogelijk zelfs kan elimineren.

Het lijkt een veelkoppig monster maar het komt er in feite op neer dat je als ondernemer streng het eigen bedrijf moet controleren of het nog wel voldoet aan elke denkbare regel en vergunning-eis. Ja, zelfs met die waarbij de wet- en regelgeving nog aanstaande is of die welke alleen nog maar wordt voorgenomen door de Regering. Dat gaat ver; het lijkt onredelijk – het is een realiteit. De boodschap is dus ‘braver dan braafst’. Dat is geen gezeur daar kun je maar beter rekening mee houden! Vandaar benadrukken we al die regels die zo onvoordelig of onredelijk kunnen uitpakken.

Zo kwam bijvoorbeeld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de Amsterdamse afdeling van de ChristenUnie ook al vast in het nieuws: Niet alleen alle drank en drugs maar ook de prostitutie moest uit de samenleving verbannen worden. Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. (bron: AT5) Het is maar dat u het weet; de toon is gezet.

Futiliteiten of niet – dat wetende moet je kritisch naar het eigen bedrijf kijken en actie ondernemen als er ook maar ergens een hiaat te vinden is: De APV en vergunning-voorwaarden, fiscale en vreemdelingenwetten en regels – volg ze stipt.  Kijk ook naar wie je wanneer in een bedrijf toelaat en wat men meeneemt… Drugs zijn een probleem; als bij een controle alle tasjes en kasjes zijn gecontroleerd en de hond ook bij een klant iets ontdekt dan wordt dat met elkaar aangemerkt als de ‘handelsvoorraad van het bedrijf’ – bij een gemiddeld bedrijf kan het slot er dan direct op; ook al heeft het bedrijf een heel stringent beleid ten aanzien van veiligheid en hygiëne en een duidelijke afwijzing van drugs; dicht! Zie het maar weer open te krijgen!

Man/vrouw en….

 Over onze sector wordt regelmatig gesproken in termen als ‘uitbuitende manen’ en ‘zielige, onmondige vrouwtjes’. Dat zijn vaak mensen die zich laten voorstaan als feministen; zij die hoog in hun vaandel hebben staan dat men mannen in het algemeen haantjes-gedrag verwijt of die om de haverklap ‘emancipatie’ preken of fel bepleiten dat we genderneutraal moeten denken… Het sluit ook naadloos aan bij ‘de moralisten’. Dan zou je juist van hen, die zo maatschappelijk bewogen zijn, niet zo’n stigmatiserend vooroordeel over onze sector verwachten maar meer een afgewogen oordeel. Daarvoor hoef je niet perse een voorstander van prostitutie te zijn!  Wij vinden dat ieder dat voor zich zelf maar moet bepalen… ook hoe ieder dat in de eigen privé-relatie een plaats geeft en hoe je dan met de moraal van anderen omgaat – Ieder is er dus vrij in maar WIJ dus ook!

NZO, diverse onderwerpen

De bankrekening van sekswerkers staat bij banken en met name de ING zwaar onder druk. Men vertrouwd de bijboekingen in contant niet of nauwelijks en in enkel gevallen blijkt dat de boekhouder elke maand met verklaringen en onderbouwing moet komen – zo niet wordt de rekening beëindigd. Mag dat nu zo maar?

We lezen: Activiteiten zoals prostitutie, wapenhandel, drugshandel en coffeeshops en bv ook trustkantoren staan in de schijnwerper bij banken. Dit zijn activiteiten waarmee banken doorgaans niet geassocieerd wensen te worden. Banken hebben ook zware eisen ten aanzien van de eigen integriteit. Met als gevolg dat bancaire relaties zijn opgezegd of niet zijn aangegaan. Het is weer actueel nu ook de sekswerkers steeds vaker onder vuur komen te liggen.

De bank kan de rekening weigeren maar ook opzeggen, zo blijkt ook uit jurisprudentie, door gebruik te maken van een contractueel gegeven bevoegdheid tot opzegging, tenzij zij daardoor in strijd handelt met haar zorgplicht.

Wij willen de problemen - zo mogelijk op schrift  - zodat dit ook in het overleg kan worden ingebracht: uiteraard kan men ook bij POUD zo’n klacht deponeren! info@wijzijnproud.nl

Nog meer gevaar uit Amerika?

In de VS is men aan het bedenken hoe men wat aan ‘Nep-nieuws’ op internet kan doen. In dat kader wil men in één veeg ook de ‘seks-trafficking’ meenemen; want dat gaat ‘vrijwel altijd om onvrijwillige arbeid’. Dan wordt een provider mede verantwoordelijk wat op het web komt: Einde van het vrije internet, zo lazen wij deze maand.

Als Amerika maatregelen neemt die op zo’n internationaal medium slaan, dan heeft dat overal in de wereld gevolgen. Nu is het zo dat ‘alles op internet’ ook niet alles is. Veel platforms kennen dan ook een moderator die onwenselijke reacties moeten weren. Maar dat was natuurlijk ook de intrede van een zekere censuur… Maar als je geen eisen stelt aan de reacties (en advertenties) die je opneemt vraag je bijna om overheidsingrijpen; dat kun je dus beter zelf doen. Nu komt het gevaar ook niet alleen uit de VS, we krijgen in Nederland ook een wet waarbij de overheid – in het kader van ‘terreur en misdaad’ - vergaande bevoegdheden krijgen om de vingers achter internet te krijgen. Bovendien gaat men steeds vaker gegevens uitwisselen: het is niet ondenkbaar dat mensen uit onze sector over enige tijd problemen krijgen bij het inreizen in de VS – het land van de vrijheid – helaas is onze vrijheid niet altijd de hunne. Het noopt ook tot enige zelfregulering: Bedenk dus wat u zelf allemaal op internet zet… maar ook bv. foto’s die niet passen bij het aanbod of waarvoor  geen toestemming is of rechten voor betaald zijn; of wanneer u in de teksten niet al te zorgvuldig was. Voor u er dan erg in heeft gooien ze jou site van het net… en dat is ook gemakkelijk te voorkomen: even zelf beter opletten!

 

Christen Unie

De bijdrage in het debat over de Regeringsverklaring liet Gert-Jan Segers als fractieleider van de ChristenUnie zich niet onbetuigd. Ook niet over sekswerkers: Zij werden in zijn bijdrage ondergebracht in de rubriek: ‘Stem der stemlozen’, samen met de suïcidalen, onbedoeld zwangeren en hen met problematische schulden:

En voor de ChristenUnie-fractie zal ook dat de lakmoesproef voor dit kabinet zijn: luisteren we ook naar de stem van mensen die zelf nauwelijks een stem hebben. Ik denk aan de ambitieuze paragraaf over mensenhandel en gedwongen prostitutie. En dan denk ik aan de duizenden slachtoffers van uitbuiting en dwang die er jaarlijks zijn in Nederland. En ik heb de slachtoffers ontmoet. Dan moedig ik de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid van harte aan om naast de grote migratie-onderwerpen in zijn portefeuille deze mensen nooit te vergeten, de strijd tegen mensenhandel verder op te voeren en de hulp aan slachtoffers te verbeteren.

Inmiddels is de CU ook in het land al heel actief met ‘stemmingmakerij’: in de Staten van Flevoland en de Gemeente Meppel en Leek ging men er al met gestrekt been in om politiek medestanders te zoeken, vooral tamboererend op ‘ het is ter terugdringing van mensenhandel’ en ‘in het belang van prostituees’ en ‘Weg is Weg’!

Over als ‘Nee’ soms in ‘Ja’ vertaald wordt: Nu heeft niet elke nee evenveel slagkracht. Sekswerkers merken vaak dat klanten en politie hun recht om nee te zeggen in twijfel trekken. Je kunt dan nog zo assertief nee leren zeggen, als machtsongelijkheden niet aangepakt worden en ervoor zorgen dat toehoorders je nee niet serieus nemen, is er nog steeds een probleem. 

#MeeToo. Ook in het kader van de #MeToo-publiciteit kwamen we tegen dat prostituees dan niet genoemd werden of zich zelf meldden. Men ging er voor het gemak maar vanuit dat een prostituee altijd aangerand wordt. Nou, als zij afspreekt met een klant is het zeker niet zo dat zij die klant ook accepteert; dat is aan de sekswerker! Ook buiten die afspraken moet men zich goed realiseren dat ook een prostituee geen ‘openbaar kunstbezit’ is en zich ‘dùs’ vanwege haar professie maar heeft te schikken in ongewenste seksuele handelingen! Laat het haar zelf uitmaken – dit soort bemoeizucht verhoogt ook druk en het stigma!

 Elk medenemen en over een grens brengen…

Onlangs vroeg een ondernemer waarom hij eigenlijk een dame niet mocht vervoeren die net over de grens woonde – simpelweg omdat hij een club in Nederland heeft en dan mogelijk bestempeld zou worden als mensenhandelaar. Hij mocht ook al geen dame ophalen in Zaventem en de club was met openbaar vervoer ook niet gemakkelijk te bereiken…: Absurd, zo brieste hij!

Klopt, maar dat wàs het! Het was ook zo geregeld dat je dan om die reden in formele zin mensenhandelaar zou zijn. Élk medenemen en over een grens brengen met de bedoeling hem of haar in de prostitutie te brengen, bestempelde u als mensenhandelaar! Dan was het hebben van een seksbedrijf mede bewijs daarvoor. Inmiddels is er in mei een arrest gewezen bij de Hoge Raad die concludeerde dat het enkele feit van over de grens vervoeren niet het delict mensenhandel in zich heeft, tenzij er sprake zou zijn van bijkomende zaken zoals onvrijheid in de keuze om in de prostitutie te werken of in uitbuitingssituaties.Toch zou ik voorlopig nog maar terughoudend zijn om ‘over een grens te brengen’!

 Suger-daddy’s

Het fenomeen Sugar-daddy’s is al een héél oud begrip. Tegenwoordig is het meestal niet iets anders dan verkapte prostitutie. Het aantal ‘studentes’ en ‘stewardessen’ die een financieel aantrekkelijke partij zoeken begint het totale aantal in die studenten/beroeps-groepen zometeen nog te overtreffen. Het is niet meer dan een andere manier van verkopen van een seksdienst en werven van een ‘vaste’ klant. Of zien we het verkeerd?

De vraag is: Gaat het nu om een eenmalig contact of structurele prostitutiebemiddeling? Dus nù ook geen vergunning als seksbedrijf eisen omdat het zo moeilijk te bepalen is? Tja, en nu?

Amsterdam

En wat lezen we in een artikeltje naar aanleiding van 148 aanhoudingen (de helft dealertjes, de rest zakkenrollers, dronkaards een vechtbazen) in het Wallengebied:

De Partij van de Ouderen, die één zetel heeft in de Amsterdamse gemeenteraad, wil dat de problemen op de Wallen harder worden aangepakt. Volgens fractievoorzitter Wil van Soest moet de prostitutie zelfs van de Wallen worden verdreven.

Volgens haar kan het beste door de bestemming aan te passen en dan is het over 5 jaar gewoon weg! Net als in Groningen. Eerder uitte Diederik Boomsma (CDA-leider, ook 1 zetel!) ook al dergelijke geluiden... “Het wordt eindelijk tijd voor de enige onorthodoxe maatregel die keihard nodig is: de prostitutie van de Wallen verdrijven.”

Mensenhandel … béter opletten!

Mensenhandel komt bij òns niet voor!, horen wij regelmatig en dan met een toon die aangeeft dat de ondernemer zich eigenlijk beledigd voelt als je ook maar even zou denken dat hij daar ook maar íets mee te maken zou hebben. Dat wil overigens niet zeggen dat hij daarin niet volko

Dat blijkt mede uit de cijfers die de Nationaal Rapporteur in september naar buiten bracht – zij berekende dat het in de clubs en privé-huizen, over de laatste 5 jaar, toch om ca. 40 slachtoffers per jaar zou moeten gaan. Maar ook die cijfers liggen niet eenvoudig – het is geen spijkerhard gegeven, leunt nog steeds op berekeningen en onzuiver basis-cijfermateriaal. Niemand die met zekerheid kan zeggen hoeveel sekswerkers zelfs maar actief zijn – laat staan dat je de slachtoffers in beeld kunt hebben. Waak u dus voor tunnelvisie: ‘Bij ons niet’ (ondernemers) of ‘Wij wéten nu precies hoeveel’ (NRM en de melders van cijfermateriaal). Het kan tenslotte altijd béter en de slachtoffers hebben ook recht op uw alertheid!

Het aantal gevallen in de clubs/privéhuizen is in die periode 2012 t.o.v. 2016 overigens gehalveerd; het zou ook goed zijn als het werkelijke aantal blijft zakken. Daar hebben we wel een verklaring voor: enerzijds is de controle de afgelopen jaren opgevoerd in juist de vergunde bedrijven; zijn ondernemers ook huiverig iemand met mogelijk on-vrijwilligheid toe te laten en hebben de daders hun ‘artikel’ elders ‘ondergebracht’ omdat ze dan minder risico op ontdekking lopen