VER-mOnthly 2017 11

VER-monthly 1 november 2017

Korte inhoud:

 De Nieuwe Regering is een feit en natuurlijk onderdeel van veel discussies – ook bij ons - ook al hebben we maar 2 alinea’s tekst gekregen in het Regeerakkoord. We slikken ze niet kritiekloos – we zullen proberen de uitwerking daarvan te volgen!

Net als PROUD nemen we het daarbij nogal op voor de beroepsmatige thuiswerker- die zou dan in de plannen een vergunning moeten hebben – dat gaat dus fout uitpakken. In de NRC een artikel van Marjan Wijers, van de Clara Wichmann-stichting, dat de Regering prostituees gaat uitleveren aan criminelen – we zijn dus niet de enige die zorg hebben over de plannen.

Ook al wordt vaak gedacht dat wij eigenlijk niets zouden moeten zeggen; het is voor de vergunde bedrijven wel goed als men niet stiekem kan doorwerken; dan gaat natuurlijk menig sekswerker wel naar een vergund bedrijf. Dàt is dus in de meeste gevallen een ernstige misvatting, niet alleen van die bedrijven maar ook van de overheid en politiek.

In Utrecht bleken de pandjes in de Hardebollestraat vooralsnog onverkoopbaar de bootjes werden versleept van het Zandpad naar de Nijverheidskade – dat is de enige beweging die er in Utrecht te ontdekken valt… Behalve dan dat in de Raad toch begint door te dringen dat men ‘het probleem’ niet echt kwijt raakt en men telkens veel kostbare ‘oplossingen’ bedacht heeft die de hulpverlening zelf nog het beste helpt.

Politierapporten moeten kloppen: Gemeentelijke beslissingen ook - zie bijvoorbeeld het bericht van de zaak rond YinYang. Ook elders lopen zaken waar bij de controle-rapportages een vraagteken gezet kan worden. Gaat iemand in de fout dan past een maatregel… maar niet op basis van een onjuist, onvolledig of gemanipuleerd verslag!

Rechters maken er dan gehakt van; en daarmee ook van de geloofwaardigheid van de bestuurders. Waardoor een dader de straf ontloopt door onzorgvuldige gemanipuleer…

 De pers die het altijd gedaan heeft… Tja, bij een bericht over een escortbedrijf wat flink in de fout ging plakte AT5 voor het gemak een plaatje van het Wallengebied… Een totaal verkeerde boodschap gaat van zo’n beeld uit, het appelleert aan de bestaande stigma’s en vooroordelen. Trouwens wel goed om dit escortbedrijf aan te pakken die denkt dat het zijn eigen gang kan gaan, ook al liep het eerder al tegen de lamp; de Rechter liet zich niet imponeren door de (loze) argumenten.

 In de afgelopen weken ook goed nieuws: Dat Saban in Turkije toch in het hok zit – niet duidelijk is of dat is voor iets wat hij in Turkije, Nederland of elders heeft uitgestukt… Maar ‘vast’ is al heel geruststellend. Ook dat een 32-jarige Arnhemmer werd opgepakt omdat hij onder dwang vrouwen in particuliere huizen in de prostitutie hield. En dat 2 mannen en een vrouw veroordeeld zijn vanwege een 16-jarige die men in de prostitutie bemiddelde ondanks haar goedkeuring; volwassenen mogen er niet aan meewerken! Vier Bulgaren die via het Zandpad hun straf bij elkaar sprokkelden werden eindelijk veroordeeld. En een Kosovaar die tussentijds de kuierlatten had genomen mag de rest van de straf nu ook uitzitten. En een escort-ondernemer raakte niet alleen de vergunning kwijt maar omdat hij gewoon zijn eigen gang bleef gaan ook (de boete van) € 50.000,-.

‘De overheid’ laat vaak een steek vallen, in de controle, opsporing, veroordeling en strafuitvoering,  maar er gaat gelukkig ook veel goed, laten we dat ook niet vergeten!

 Enzo… diverse onderwerpen

 NRM-rapportage.

Op de EU-dag tegen de Mensenhandel werd ook een bericht van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bekend; laten we maar zeggen dat we er niet al te vrolijk van kunnen worden. Niet van een onvrije keus voor prostitutie-arbeid noch van dit rapport. Positief is dat zij er op wijst dat vooral buiten de vergunde bedrijven onvoldoende opsporing is.

Volgens haar is het aantal slachtoffers van mensenhandel 5 maal groter– dan gedacht – 6000; 2/3 in de prostitutie en veel meer Nederlandse vrouwen die slachtoffer zijn, waarvan de helft onder de 18 jaar. Van 3 op de 1000 leerlingen van een middelbare school. Dus ‘niet-vrolijk!’-makend. Men bepleit terecht ook een intensieve voorlichting.

 SGP - Van der Staaij: ….Verder bevat het akkoord goede plannen om de strijd tegen prostitutie en mensenhandel te voeren.

Maar nu de daden nog. Het wetsvoorstel om misstanden in de prostitutie aan te pakken bijvoorbeeld is al bijna tien jaar oud, maar dat is nog steeds niet aangenomen. Bij dit thema is papier geduldig, maar er moeten nu echt op korte termijn daden komen.

 Drugs:

De vraag: Ik ben mordicus tegen drugs en dan zou je mijn bedrijf kunnen sluiten om wat anderen met zich meeslepen aan drug en dat aanmerken als mijn handelsvoorraad… wat is dat dan weer voor onzin??

Onzin… het gaat er dus niet om of u of wij het er mee eens zijn - neem het maar serieus: Het gaat erom wat men bij een controle in uw huis aantreft. U hebt een vergunning en alles wat binnen en eromheen gebeurt valt onder uw verantwoordelijkheid, zo stelt menige gemeente. Hoe u drugs buiten de deur moet houden is dus niet hùn maar úw probleem; de gemeente treft het dan aan en dat is dat! Men rapporteert de Burgemeester en die neemt maatregelen. Als het U niet bevalt kunt u bezwaar indienen, naar de Voorzieningenrechter enz.

Persbericht PROUD: Sekswerkers vrezen voor veiligheid onder Rutte III

Kabinet Rutte III neemt zich voor om duizenden sekswerkers strafbaar te stellen. In het regeerakkoord staan verregaande maatregelen die het onmogelijk maken voor sekswerkers om zelfstandig en veilig te werken. De plannen zijn er op gericht sekswerkers nog verder uit te sluiten en te criminaliseren, hetgeen meer geweld tegen sekswerkers tot gevolg zal hebben.

Rutte III gaat met het regeerakkoord lijnrecht in tegen het uitgebreide onderzoek van toonaangevende organisaties zoals de Verenigde Naties, de World Health Organization, de Global Alliance Against Trafficking, Amnesty International en de Human Right Watch.

Zij, evenals talloze sekswerkerorganisaties, adviseren juist volledige decriminalisatie van sekswerk en gelijke (arbeids)rechten voor prostituees. Verdere criminalisatie leidt tot meer geweld, uitbuiting, mensenhandel en discriminatie.

Ook spraken de Eerste Kamer en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zich al uit tegen de registratie van sekswerkers doormiddel van een vergunningensysteem, omdat dit zowel de privacy als de mensenrechten van sekswerkers schendt.

“Uit deze plannen blijkt hoe ontzettend anti-sekswerk Rutte III is. Er is in dit akkoord geen oog voor wetenschappelijk onderzoek omtrent sekswerkbeleid, en lijkt vooral de seksuele moraal van de heer Segers te willen bevredigen”, aldus Yvette Luhrs, voorzitter van PROUD.

Tijdens het debat rondom de Wet regulering prostitutie is het belang benadrukt om in de toekomst sekswerkers te consulteren omtrent plannen rondom hun werk en veiligheid. Dit is bij dit plan overduidelijk niet gebeurd.