VER-mOnthly 2017/10

 VER-monthly 9 oktober 2017

Korte inhoud:

Gemeente Den Haag heeft een brandbrief aan de Regering gezonden om de uittreedregelingen te blijven financieren. Omdat het zo’n succes was, want in de afgelopen jaren hebben ze 200 prostituees kunnen laten uittreden (kosten ca. € 30.000,00 pp.).

De moord op de sekswerker in Arnhem schokte. Een dader werd aangehouden – een man van 28 uit Ede. Maar het laat vooral zien dat het verdwijnen van de vergunde werkplekken in die stad inmiddels wordt opgevangen door illegale werkplekken en verkapte bedrijven die weliswaar de markt bedienen maar waar kennelijk de nodige controle en begeleiding en veiligheid ontbreekt. Dan ben je als gemeente ook verantwoordelijk!

Tja, en dan de nieuwe Regering… wat brengt het ons; wat neemt het ons af…? ‘Politiek’ worden het ook voor ons – bedrijven en sekswerkers - ‘onzekere tijden’. Of zien we het te somber? We staan stil bij de regeerverklaring; met name de twee alinea’s die over onze sector gaan.

We zijn er ook nog niet met een nieuwe Regering. Gemeenten zien vaak hun kans ook schoon om prostitutie naar eigen inzicht te reguleren… of te elimineren. Men ziet vrij algemeen het miniseren van vergunde bedrijven als een middel om mensenhandel te bestrijden – de Raad gaat er doorgaans soepel in mee.

Handhaven in eigen huis (2):‘Wie wel/wie niet’ is een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Onder alle omstandigheden wordt hij verantwoordelijk gehouden. Ook in geval van een duidelijke vergissing, zelfs met een valse pas of ID-bewijs, heeft men geen enkele consideratie met de ondernemer. Fout is fout – punt uit! Men rapporteert dat aan de Burgemeester die beslist dan over sluiting. Soms is dat voor 1 of 3 maand, soms een half of heel jaar of definitief. Naast de onjuiste verblijfsstatus en de leeftijd is ook de aanwezigheid van drugs (ook al is het van de klanten of sekswerkers) reden een bedrijf te sluiten. Onredelijk? Men vraagt het onmogelijke? Nou daar is menige gemeente ook duidelijk over: Ondernemersrisico: wij sluiten als we het aantreffen!

Tippelzones hebben door de jaren heen een flink aantal verslaafde mensen aan het werk gehouden om hun verslaving bij elkaar te verdienen. Maar dat is misschien ook niet de juiste aanpak van verslavingszorg... Daar staat tegenover dat iemand die bewust als vorm ‘tippelen’ kiest nu volledig in de mangel zit en die tak van klantenwerving alleen illegaal kan uitoefenen. De discussie over tippelen is ook al héél oud!

Uitstapregelingen. Ooit waren wij er een voorstander van dat er een uittreedregeling zou komen. Het is namelijk heel nuttig als iemand uit de prostitutie wil (zelf uit de prostitutie wil!) en dan hulp krijgt om haar nieuwe plannen te verwezenlijken omdat er dan meestal een gat zit in haar arbeidsverleden of dat de opleiding mogelijk verouderd is en tekort schiet. Het lijkt nu meer een doel op zich voor moralisten en vanuit de hulpverlening ontstaat een belangrijke ‘arbeidsleverancier’ die steunt op de subsidies. Sekswerkers moeten dus vooral ‘zielig’ blijven en dat stigma behouden.

Gezondheid. Nu hoor je van sekswerkers te vaak voor alle soa’s  ‘Ach, daar is nu toch een pilletje voor?!’  Dat is dom en kennelijk leert men niet van het verleden; als het maar iets extra’s opbrengt lijkt het dus geen probleem! Als de opbrengst voor jou HIV- of bv. Chlamydia of Hepatitis - is, moet je anderen maar eens vertellen hóe dom het is en hoeveel dat keertje ‘zonder’ je werkelijk heeft opgebracht!

Duitsland. Een ondernemer vond dat we met onze Nederlandse regels uit de pas lopen met andere landen en dat het de concurrentie vervalst – daar moesten we eens wat aan doen. Daar zitten ook de grote zg. Sauna-clubs die op de Nederlandse markt klanten werven, waarover vaak wordt geklaagd. We hebben er eerder op gewezen dat m.n. Rheinland-Westfalen vrijwel dezelfde regels hanteert zoals we hier ook kennen. Overtredingen van de regels kunnen de bedrijven per geval een boete opleveren van € 50.000,- . Bovendien ook sekswerkers – ook al werken ze alléén - moeten daar geregistreerd worden en hebben de verplichtingen t.a.v. jaarlijkse gezondheidscontroles (verplicht bewijsje bij je te hebben!) en de belasting-betaling moet ook geregeld zijn; daar staan boeten op die kunnen oplopen tot € 10.000,-.

De fiscus is ook niet gek! We hebben de laatste tijd kennelijk nogal op de trom geslagen dat de Belastingdienst vrijwel geen controles uitvoert en dat vooral de ontduikers vrij spel hebben. Maar zo eenvoudig werkt men natuurlijk ook niet! Juist deze maand kwam er een uitspraak die aangeeft dat de fiscus dan misschien niet altijd even goed is, maar ook zeker niet gek! Als je graag wil sjoemelen met de opting-in en loon-administratie hoef je in ieder geval niet aan te komen met een gecrashte computer - ook niet als je die daarom eerst weggegooide!

Voor alle bedrijven valt daaruit te lezen dat je een goede administratie moet voeren èn bewaren het staat tenslotte in de Belastingwet – het werd nog maar eens bevestigd.

Voor escort is ook uitdrukkelijk vastgesteld dat er bij de escort-chauffeurs sprake is van loondienst - en er dan een uren-verantwoording nodig is - en de geclaimde zelfstandigheid niet snel geaccepteerd zal worden.

En er stond ook weer veel in de pers…