VER-mOnthly

 De leden ontvangen VER-mOnthly, het periodiek van de VER, 12 maal per jaar.

Daarin worden actuele zaken, achtergrond-artikelen, opmerkingen, meldingen en nieuwsberichten opgenomen.

De verkorte inhoud van de verschenen nummers van dit jaar vindt u in de kolom links - voor de volledige tekst moet U lid van de VER worden!