VER-lid worden

Lid worden van de VER is geen vanzelfsprekendheid voor relaxondernemers.

Immers ondernemers vinden dat ze het wel weten  - ze zijn immers ondernemer - dus waarom zou je een belangenbehartiger nodig hebben en moeten betalen. Betalen… voor wàt?  'Ze krijgen immers subsidie' of 'Vazallen van de overheid', 'Lopen aan de leiband van de fiscus"- zo komen we tegen op internet...

Waarom wèl?

Om te beginnen is het een vereniging voor en door de relaxondernemers (die legaal werken!) en die de vereniging middels contributie in het leven houden. Geen subsitie en vrij in het beleid - slechts gebonden aan wat de leden in de vergaderingen bepalen. Geen verplichtingen aan een overheid of andere organiaties, geen politieke voorkeur, geen verplichtingen anders dan die aan de leden - ook al treden wij op voor de sector a;ls geheel..

Er zijn zaken die zich simpelweg niet laten regelen door individuele ondernemers –  voorbeelden: Landelijke wet-en regelgeving; Hygiëne-eisen, Gemeentelijk beleid, Algemeen plaatselijke verordeningergunningenbeleid, Model-APV, Belasting-wetgeving-, regelingen en-controles. Het overleg daarover met ministeries, diensten en gemeenten en natuurlijk het politiek lobbijen op al die onderwerpen.

Het gaat dus over tal van zaken waarop U gecontroleerd wordt; waarvan U afhankelijk bent en waarvan ook Uw vergunning(-behoud- en -verlenging) afhangt. Zelfs de verlening van de opting-in zou zonder VER niet tot stand zijn gekomen en had men loondienst ingevoerd.

De strafbaarstelling van de klant en zelfs de Wrp - nu Wrs - zou er anders hebben uitgezien en heel wat minder gunstig. Het zijn zaken waar U individueel amper enige grip heeft; typisch iets waar gezamenlijk optreden het verschil kan maken.

Bovendien treden we op als intermediair als er problemen met de Diensten, Gemeenten of de politiek zijn als men Uw bedrijf ten onrechte niet correct behandeld. Ook indien U ergens in de procedures of Rechtszaken tegen muren op loopt kunnen we u vaak bijstaan. We kunnen geen ijzer met de handen breken maar even vaak kunnen we het verschil juist wèl maken.

Het beijveren voor een imago-verbetering; het bestrijden van vooroordelen; het aan de kaak stellen van beleid slechts geschoeid op aannames en veronderstellingen; het onbedoeld toepassen en/of misbruiken van wetgeving; het laten inzien van feiten in hun juiste licht en proportie, is uiteraard ook een van de speerpunten van het beleid van de vereniging.

De belangen zijn meestal gemeenschappelijk maar kunnen dus evenzeer slechts uw bedrijf betreffen. Heel veel werk speelt zich - achter de schermen' af en daar kun je vaak niet openlijk de loftrompet over laten schallen; dat zou een volgend succes kunnen blokkeren! Dat is wel eens lastig in de werving! Het betekend ook dat onheil wat we weten te voorkomen niet breed bekend is.

Juist daarom is Uw lidmaatschap noodzakelijk – we moeten ‘de broek ophouden’ met middelen die uit de sector komen om ook onafhankelijk te blijven. Maar om ook te kunnen blijven spreken van een branchevertegenwoordiging is een substantiële aanhang nodig.

Meeliften is geen optie; Uw deelname is gewenst financieel en numeriek.Voor ons is elk lid belangrijk dus ook elk nieuw lid; daarmee versterkt U de positie van de bedrijven, ook de uwe! Maar… kunnen we op U rekenen?

Aanmelden is eenvoudig: mail ver.secretariaat@planet.nl of bel 06 45 328 382 – dan maken we een afspraak voor een bezoek! Nieuwe leden bezoeken wij voor een kennismaking en dan 'praten we ze bij' over de actuele situatie.

De contributie is door de leden voor 2019 vastgesteld op € 1020.-/  € 85.- per maand. Bij jaarbetaling in januari is er een kortingsregeling van toepassing. 

Elk jaar in november bepalen de leden de contributie en korting voor het volgende jaar (de laatste 5 jaar bleef het bedrag gelijk)