VER-bestuur

De vereniging kent een bestuur van ten minste 3 personen die door de leden worden gekozen.

Onze Voorzitter: Esther Meppelink.

Bestuursleden:, Lotte Alberg, Edward van der Zanden, Eric Witten

Ere-bestuurslid Jan Bruining.

Het bestuur is bereikbaar per mail ver.bestuur@planet.nl

Het bestuur neemt besluiten op basis van de afspraken met de leden en houdt toezicht op de voortgang van de werkzaamheden die men onder mandaat delegeert aan de directeur: André van Dorst, te bereiken per telefoon 06 45 328 382 of per mail avdorst@planet.nl

De directeur is tevens de VER-woordvoerder.

Het secretariaat is bereikbaar via de mail ver.secretariaat@planet.nl of ver.secretariaat@hotmail.nl 

Bezoeken alleen op afspraak of even bellen 06 45 328 382..