VER-uitgangspunten

De VER vindt o.a.:

  • Dat prostitutie mogelijk moet zijn in volle vrijheid van beslissingen en handelingen, door alle betrokkenen, dat daarbij uitgegaan wordt van de leeftijd van ten minste 18 jaar - sommige gemeenten hanteren in de APV 21 jaar; (In de Wsp is 21 jaar voorzien)
  • Dat relax-bedrijven zich moeten houden aan de wet en de op basis daarvan te stellen eisen en vergunningen;
  • Dat de overheden geen bijzondere wetten en regels moeten opstellen voor prostitutie, waar de algemene regels volstaan;
  • Dat bedrijven ook dezelfde mogelijkheden moeten hebben als een willekeurig ander legaal bedrijf;
  • Dat bedrijven ook van de overheid een behandeling krijgen zoals dat gebruikelijk is in het zakelijk verkeer;
  • Dat m.n. de overheiden inspanningen moeten plegen om te komen tot branchebrede toepassing van de wet-en regelgeving cq vergunningverplichtingen over de volle breedte - waar men zich nu vaak concentreerd op alleen vergunde bedrijven..
  • Dat de vereniging zich moet inzetten tot verbetering van de omstandigheden in de sector en tegelijkertijd moet werken aan een verbetering van het imago;
  • Dat de vereniging de belangen van de sector, maar die van de leden in het bijzonder, moet dienen en ook in individuele gevallen moet kunnen optreden.(De Statuten schrijven dat pook voor!)
  • Daartoe zoekt zij naar wegen om door overleg en consensus te komen tot voor alle partijen werkbare oplossingen; daarbij schuwt ze overigens confrontaties niet met de diverse overheden/diensten, noch met het bedrijfsleven of het publiek.
  • De VER staat voor de vrijheid van de sekswerker om prostitutie, SM, massage of andere erotische diensten te willen aanbieden en om dat - naar eigen keuze - ook via relaxbedrijven of individueel mogelijk te maken.