UITNODIGING

 februari 2019

Aan niet-VER-leden, Relax-ondernemers,

 Een van de uitgangspunten van de VER is dat voor de belangen van de relaxbranche opkomen en die van de VER-leden in het bijzonder. De VER is een ondernemersvereniging – aangesloten bij Koninklijke MKB-Nederland en sedert 1992 verdedigen we de zakelijke belangen van de relaxbedrijven – m.n. de clubs, privéhuizen, escortbedrijven massagesalons, sm-bedrijven en ook alleen werkenden en alle andere bedrijven die je kunt betittelen als relaxbedrijf. Het zijn de algemene belangen van alle bedrijven maar ook die van de individuele ondernemer.

 Het komt er op neer dat we overleggen over wet en regelgeving op het Ministerie of over de APV in een gemeente maar ook wanneer een bank erg dwarsligt. We signaleren wat wel en niet goed gaat en proberen daar helderheid over te verschaffen. We geven advies aan ondernemers over tal van onderwerpen en geven elke maand een VERmOnthly uit. Eigenlijk op elk terrein zijn we actief waar je als ondernemer vanuit die positie alleen weinig kunt uitrichten. We strijden voor regels, voorwaarden en beleid zodat het voor ieder werkbaar blijft. We zijn wars van restrictieve regels en beleid. En we willen voor onze sector zo min mogelijk uitzondering ten opzichten van andere bedrijven of werkenden.

De problemen die in de afgelopen jaren opdoken hebben we in veel gevallen kunnen elimineren of voorkomen of bijsturen – dat heeft onze voorkeur: voorkomen is immers beter dan eerst afwachten waar het verkeerd gaat. We realiseren ons dat het spectaculairder is om een probleem eerst helemaal uit de hand te laten lopen en dat dan recht te zetten… maar zo werken we dus niet! Overigens willen we dat wat in de sector niet goed gaat ook niet toedekken. En ook in een aantal individuele zaken waarbij de situatie bijna onomkeerbaar was hebben we resultaten kunnen boeken… maar natuurlijk ook niet in elk geval!

En nu willen we U daar ook bij betrekken – liefst als lid, al vindt u dat nu misschien een tandje te veel – maar omdat we er ook belang bij hebben dat we binnen de sector de rijen beter dichten om niet ten onder te gaan aan de regelgeving die op dit moment op stapel staat  –  daarom beleggen we voorlichtings-bijeenkomsten.

Daarbij gaat het o.a. over de Wrs, de Wet regulering sekswerk, de pooierwet, de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, de vergunning-verplichting voor sekswerkers en de alle seksbedrijven (dus ook waar geen prostitutie-mogelijkheid is!), de zg. nul-optie en de beperkte looptijd en verlenging van de vergunning. Uiteraard ook de Belastingen, de Banken en de Creditcard-verwerkers. En nog een handvol andere problemen – ook die welke u dan aandraagt!

Daar willen we u ook voor uitnodigen – we beleggen die in de morgen/middag of avond  in maart, op verschillende locaties door het land; afhankelijk van de aanvragen. We willen ook geen al te grote groepen om ook op alle vragen in te kunnen gaan. Bent U geïnteresseerd: meldt u aan: ver.secretariaat@planet.nl: we sturen u een aanmeld-formulier voor zo’n gratis bijeenkomst. Als U nu al of daarna lid wil worden is aan U, al zullen uw collega’s VER-leden Uw loyaliteit op prijs stellen!

Namens het bestuur van de

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven,

André van Dorst, dir.