Thuiswerk

De haken en ogen aan 'Thuiswerk'.

Als de WRP een feit is dan is thuiswerk niet vergunning-plichtig want het is geen bedrijf. De vertegenwoordigers van de sekswerkers waren blij met de uitspraak van de Minister in de Tweede Kamer. Maar wanneer is thuiswerk thuiswerk? En er zijn tal van beperkingen die dan toch wel van toepassing zijn – het is géén vrijplaats! Als nieuwe wetgeving niet van toepassing is…. De huidige wèl!

De sekswerker is een beroepsmatig werkende – doorgaans ook een vakvrouw die er haar inkomen mee verwerft. Ze is thuiswerker als ze in- of vanuit de eigen woning en geheel alléén werkt. Daar ontvangt ze haar klant of regelt van daaruit haar escortcontacten.

Dus aléén is: Zonder hulp of samenwerking met een ander!

Haar vak is legaal, maar mogelijk is de werkplek niet legaal… of heeft ze niet de juiste leeftijd of juiste verblijfsstatus. Of ze mist de juiste inschrijving KvK, of betaald geen belasting…

Soms wil de gemeente ‘gewoon’ van u af  als sekswerker…  omdat men seks in een woonwijk niet vindt passen; meestal vanuit morele overwegingen.

Zelden is de thuiswerker iemand die particulier ‘ook wel eens’ een contact meeneemt voor een betaald seks-contact of tegen een groot cadeau... (die valt dan ook buiten alle regelgeving terzake, dat raakt ook te zeer de privé-situatie (anders zou elk - tijdelijk- vriendje die je wel eens wat geeft je ook tot een prostituee maken...). Maar dan past ook geen enkele vorm van reclame maken of op internet staan of U door een bureau laten bemiddelen (zelfs al is dàt zelden!).

Feit is dat er eigenlijk helemaal niet zo veel sekswerkers zijn, die, zonder een vergunning ineens ‘zomaar’ overal aan de slag kunnen – op dit moment vragen de meeste gemeenten tòch een vergunning ‘omdat men bedrijfsmatig optreedt’.

Een door jou gehuurde (werk)-ruimte om klanetn te ontvangen, zoals in een flat, vakantiehuisje of hotel is dus ook al géén legale werkplek. En wanneer iemand dat voor jou geregeld heeft, heeft die persoon een illegaal en onvergund seksbedrijf!

Werkt men bv. wèl thuis  maar met ‘een vriendin’ (Dat is gezellig en veiliger) dan is het ook een bedrijf en dus vergunning-plichtig.

Werk je samen met je man die de deur opendoet of je begeleid op escort dan heb je dus ook al een seksbedrijf. Het zijn criteria die ook voor elk ander beroep van toepassing zijn. Alléén is nu eenmaal alléén!

Een bedrijf is vergunning-plichtig – geen vergunning: dan is het een illegaal gevestigd bedrijf – ook al noem je het ‘thuiswerk’. Veel thuiswerkers realiseren het zich niet. 

Gemeenten moeten het seksaanbod controleren en vaststellen of er sprake is van een vergunning-plicht. Vaak zal men geen vergunning kunnen krijgen – gemeenten hebben het aantal vergunningen beperkt en/of vaak al uitgegeven. Er moet werkelijk branche-breed op gecontroleerd worden en niet alleen hap-snap, zoals bij duidelijke aanwijzingen van criminele activiteiten, mensenhandel of openbare overlast. Het handhaven moet structureel! Dat gebeurt dus lang niet altijd; niet elke gemeente is daarop actief aan het controleren.

Je moet als beroepsmatig werkende – dat geldt dus voor ieder beroep, dus ook voor prostitutiearbeid en dus ook als thuiswerker! - ingeschreven zijn bij de KvK en dan heb je dus ook een relatie met de Belastingdienst.

Zorg dat je dan die inschrijving dus bij de hand hebt! Bij een controle thuis of als je een escort-klant hebt kun je dat dan ook aantonen – de controleurs kunnen dat via de site van de KvK ook direct controleren of de inschrijving actueel is.

Het geklaag van m.n. de Politie dat men wel móet vergunnen en registreren is slechts omdat het dan iets gemakkelijker te controleren is – niet omdat men niet zou kùnnen controleren. Registratie is voor handhaving en controle niet absoluut noodzakelijk; het is nu hèt excuus voor het reguistreren, vergunnen of verbieden van jou arbeid!

Mogelijk is er wel een probleem voor de thuiswerker als ter plaatse de bestemming geen werk aan huis toestaat (maar dan ook weer zoals voor alle beroepen!). Er kan ook bepaald zijn hoeveel ruimte daarvoor aan de woonruimte mag worden onttrokken. Of wanneer de verhuurder dat niet toestaat. Ook een VVE, Vereniging Van Eigenaren kan het uitsluiten en dan is dat niet zelden juist expliciet voor prostitutie.

Vaak zal een gemeente prostitutie aan huis willen bestrijden door verhuurders op de hoogte te stellen van de aard van jou werkzaamheden en dan raak je misschien je huurcontract kwijt.

Het inschrijven bij de KvK in een gemeente die prostitutie aan huis persé wil bestrijden is het dus geen goed idee want dan weet men ook direct waar men u de voet dwars moet zetten… Ook als U zich laat inschrijven met een bescherming voor uw woonadres kan de gemeente daar toch bij. Kies dan een bedrijfsnaam en arbeid die niet direct wijst op sekswerk.

Veel gemeenten doen helemaal niets – men laat de thuiswerker met rust en handhaaft pas als er duidelijk misstanden lijken te bestaan of als er een openbare-orde-probleem ontstaat. Je kunt er niet op rekenen dat jou gemeente het dus ook maar door de vingers blijft zien.

De Belastingdienst vindt de thuiswerker geen probleem: er achteraan gaan vindt men te kostbaar; alleen als men op een of andere manier opvalt of in het kader van een onderzoek van een andere Dienst zal men optreden; zonder enige aanleiding zal ze zelf geen algemeen onderzoek gaan instellen.

Zoals bij de aanhef al gezegd: Als de Wrp een feit is, is thuiswerk zonder een vergunning dus echt géén vrijplaats! Maar daar is dus ook de Wrp niet voor nodig – huidige wet-en regelgeving volstaat - het gaat dus nu ook al mis in de handhaving en controle.

Soms gaat het ook mis voor de thuiswerker die het juist correct wil regelen….