Thuiswerk legaal?

De haken en ogen aan 'Thuiswerk'.

De WRP wordt opnieuw ontwikkeld en dan is een algemene vergunningplicht voorzien voor alle seksaanbod; dus ook voor het zg thuiswerk.

Op dit moment gaan gemeenten er soms vanuit dat het een bedrijfsmatige activiteit is dùs vergunning-plichtig.

Maar wanneer is thuiswerk thuiswerk? En er zijn tal van beperkingen die dan toch wel van toepassing zijn – het is, ook nu al, géén vrijplaats! Als nieuwe wetgeving (nog) niet van toepassing is…. De huidige wèl! Die is overigens van kracht voor ieder beroep wanneer men in/aan of vanuit het eigen woonhuis alléén werkt.

De sekswerker is dan een beroepsmatig werkende – doorgaans ook een vakvrouw die er haar inkomen mee verwerft. Ze is thuiswerker als ze in- of vanuit de eigen woning en geheel alléén werkt. De term 'thuiswerker' dekt dat dus niet echt; bij escort werk je juist weer buienshuis, maar oké; daar ontvangt ze haar klant of regelt van daaruit haar escortcontacten.

Dus alleen is alléén: Zonder hulp of samenwerking met een ander! Heeft ze wèl hulp of werkt met een vriendin samen dan is het een vergunningplichtig bedrijf. Dat geldt voor elk beroep aan huis, prostitutie-werk is daarvan dus niet uitgesloten. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken!

Haar vak is legaal, maar mogelijk is de werkplek niet legaal… of heeft ze niet de juiste leeftijd of juiste verblijfsstatus en werkt dus illegaal. Of ze mist de juiste inschrijving KvK, of betaald geen belasting… en dat is dus ook illegaal. Het is dus een verplichting vanaf 2005 dat ook beroepsmatig werkenden zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK.

Soms wil de gemeente ‘gewoon’ van u af  als sekswerker…  omdat men seks in een woonwijk niet vindt passen; meestal vanuit morele overwegingen.

Zelden is de thuiswerker iemand die particulier ‘ook wel eens’ een contact meeneemt voor een betaald seks-contact of tegen een groot cadeau... (die valt dan ook buiten alle regelgeving terzake, dat raakt ook te zeer de privé-situatie (anders zou elk - tijdelijk- vriendje die je wel eens wat geeft je ook tot een prostituee maken...). Of je bent nymphomaan... dat moet je tenslotte ook zelf regelen en privé kunnen houden. Maar dan past ook geen enkele vorm van reclame maken of op internet staan of u door een bureau laten bemiddelen (zelfs al is dàt zelden!). Nogmaals 'alleen is alléén'!

Feit is dat er eigenlijk helemaal niet zo veel sekswerkers zijn, die, zonder een vergunning ineens ‘zomaar’ overal aan de slag kunnen – op dit moment vragen de meeste gemeenten tòch een vergunning ‘omdat men bedrijfsmatig optreedt’. En dat past dan niet in de bestemming of men ziet problemen vanwege de openbare orde of volksgezondheid - maar in werkelijkheid is het meestal een morele afwijzing, al zal men dat niet snel zeggen. Meestal schermt men ermee dat het is om mensenhandel te voorkomen... 

Een door jou speciaal voor het werk gehuurde ruimte om klanten te ontvangen, zoals in een flat, vakantiehuisje of hotel is dus ook al géén legale werkplek. En wanneer iemand dat voor jou geregeld heeft, heeft die persoon een illegaal en onvergund seksbedrijf!

De huidige Regering overweegt  een verbod in een Wet op te nemen - ieder die, als jij geen vergunning hebt, je behulpzaam is - dus ook de chauffeur, de internetprovider, de boekhouder, de bodygard enz - is dan strfbaar!

Werk je daar met meerdere 'vriendinnen' dan zal de huurster als 'de ondernemer' worden aangemerkt - dat kan ook ernstige fiscale problemen en navorderingen gaan opleveren voor dat 'personeel'.

Werkt men bv. wèl thuis  maar met ‘een vriendin’ (Dat is gezellig en veiliger) dan is het ook een bedrijf en dus vergunning-plichtig.

Werk je samen met je man die de deur opendoet of je begeleid op escort dan heb je dus ook al een seksbedrijf. Het zijn criteria die ook voor elk ander beroep van toepassing zijn. Nog maar een keer: Alléén is nu eenmaal alléén! Pas dus ook op als je een 'mannetje' inschakelde om je naar een escort te brengen!

Een bedrijf is vergunning-plichtig – geen vergunning: dan is het een illegaal gevestigd bedrijf – ook al noem je het ‘thuiswerk’. Veel thuiswerkers realiseren het zich niet. 

Gemeenten moeten het seksaanbod controleren en vaststellen of er sprake is van een vergunning-plicht. De ene gemeente is daarin actief en de ander laat het voor wat het is; optreden bij bv. een verdenking van mensenhandel of een openbare orde-probleem en men staat toch direct op de stoep!

Vaak zal men helemaal geen vergunning kunnen krijgen – gemeenten hebben het aantal vergunningen beperkt en/of vaak al uitgegeven. Er moet werkelijk branche-breed op gecontroleerd worden en niet alleen hap-snap, zoals bij duidelijke aanwijzingen van criminele activiteiten, mensenhandel of openbare overlast. Het handhaven moet structureel! 

Je moet als beroepsmatig werkende – nogmaals: dat geldt dus voor ieder beroep en dus ook voor prostitutiearbeid en dus ook als thuiswerker! - ingeschreven zijn bij de KvK en dan heb je dus ook een relatie met de Belastingdienst. Doe je dat niet gaat het om een illegale activiteit.

Zorg dat je dan die inschrijving dus bij de hand hebt! Bij een controle thuis of als je een escort-klant hebt kun je dat dan ook aantonen – de controleurs kunnen dat via de site van de KvK ook direct controleren of de inschrijving actueel is. Registratie door de gemeente is dan weliswaar niet toegestaan maar registratie voorkomen is vrijwel onmogelijk... Werk je niet via een bedrijf of met een eigen KvK-inschrijving werk je illegaal, ook al is je beroep legaal!

Het geklaag van m.n. de Politie dat men wel móet vergunnen en registreren, is slechts omdat het dan iets gemakkelijker te controleren is – niet omdat men niet zou kùnnen controleren. Registratie is voor handhaving en controle niet absoluut noodzakelijk; het is nu hèt excuus voor het registreren, vergunnen of verbieden van jou arbeid! 

Mogelijk is er wel een probleem voor de thuiswerker als ter plaatse de bestemming geen werk aan huis toestaat (maar dan ook weer zoals voor alle beroepen!). Er kan ook bepaald zijn hoeveel ruimte daarvoor aan de woonruimte mag worden onttrokken. Of wanneer de verhuurder dat niet toestaat. Ook een VVE, Vereniging Van Eigenaren, kan het uitsluiten en dan is dat niet zelden juist expliciet voor prostitutie.

Vaak zal een gemeente prostitutie aan huis willen bestrijden door verhuurders op de hoogte te stellen van de aard van jou werkzaamheden en dan raak je misschien je huurcontract kwijt. Kijk dus uit wat de huur- of VVE-voorwaarden zijn!

Het inschrijven bij de KvK in een gemeente die prostitutie aan huis persé wil bestrijden is het dus geen goed idee want dan weet men ook direct waar men u de voet dwars moet zetten… Ook als U zich laat inschrijven met een bescherming voor uw woonadres kan de gemeente daar toch bij. Kies dan een bedrijfsnaam en arbeid die niet direct wijst op sekswerk. Helemaal niets bij de KvK registreren is immers ook een risico!

De Belastingdienst vindt de thuiswerker geen probleem: er achteraan gaan vindt men te kostbaar; alleen als men op een of andere manier opvalt (extreme uitgaven die niet bij het officiele inkomen passen) of in het kader van een onderzoek van een andere Dienst zal men optreden. Zonder enige aanleiding zal ze zelf geen algemeen onderzoek gaan instellen. Of u moet vanwege een extreem uitgaven-patroon ook enorm opvallen!

Zoals bij de aanhef al gezegd: Als de Wrp een feit is, is thuiswerk zonder een vergunning dus echt géén vrijplaats! Maar daar is dus ook de Wrp niet voor nodig – huidige wet-en regelgeving volstaat - het gaat dus nu ook al mis in de handhaving en controle. Of er uiteindelijk toch een vergunningplicht voor de thuiswerker komt is dus nog maar de vraag - dan komt ook de overheid zich zelf tegen: ze zal dus in de eigen voet schieten als bestrijden van mensenhandel daar de werkelijke drijfveer is! Beter is om op reeds bestaande regelgeving te handhaven. 

Het is nu een chaotische situatie: voorgenomen wetgeving is onderdeel ven het beleid en verplichtingen die a;l bestaan worden niet gehandhaaft, vergunningen worden geeist, maar vergunningruimte wil men niet beschikbaar stellen enz.  Soms gaat het dus ook mis voor de thuiswerker die het juist correct wil regelen….