Statuten & huishoudelijk reglement

De statuten zijn bij oprichting van de vereniging vastgesteld per 26 september 1991 daarin wordt oa. het doel als volgt omschreven

De vereniging stelt zich ten doel:

Het behartigen van de belangen van exploitanten van relaxbedrijven, zowel collectief als individueel in de meest ruime zin, ondermeer door het voeren van overleg met overheids- en andere instanties, het verzorgen van public relations van relaxbedrijven in het algemeen en het bewerkstelligen van imago-verbetering van zodanige bedrijven. Tot de belangenbehartiging kan mede behoren het treffen van rechtsmaatregelen en het voeren van gedingen.

Nadere info: mail ver.secretariaat@planet.nl