Schaduw-economie

 Naast het legaal en vergunde deel van de sector bestaat er – naar onze inschatting – 75% aanbod wat daarbuiten valt en naar je mag aannemen grotendeels voorbij gaat aan de controle van de overheid: dat maakt dan – de bedrijfs- of beroepsmatige activiteit op zich is legaal -  deel uit van een schaduweconomie.

Hoe hoog schat men bij de overheid dan dat deel in? Men moet namelijk voor de EU-bijdrage ook een inschatting maken van de totale schaduweconomie – daar moet Nederland dus ook over afrekenen… Dus ook over dat deel van de prostitutie-omzet waar ze niet achteraan wil gaan omdat het te weinig opleverde… maar er moet wel over worden afgedragen. Als ze dat dan niet correct doet heet dat toch ook fraude?!  Dus: Hoeveel boekt de Regering daar eigenlijk voor in?