Overleg en Samenwerking

Samenwerking & Overleg

- De VER is aangesloten bij Koninklijke MKB-Nederland.

- De VER werkt samen en overlegt met andere organisaties en overheden waar mogelijk. Landelijk zowel locaal.

- De VER is deelnemer in het LSO - Landelijk sekswerk overleg.

- De zogenaamde raambedrijven kunnen ook bij ons aansluiten maar zij kennen plaatselijk eigen organisatie's

- Ook individueel werkende prostituees kunnen zich bij ons aansluiten (aangepaste contributie).

- Met veel bedrijven zijn er contacten en soms voordelige afspraken voor de leden.

- Uiteraard hebben de leden een streepje voor... ook al verdedigen we belangen voor de hele sector.

- Leden bepalen overigens het beleid van de vereniging.