Opting-in en loonbeslag

Omdat voor de berekening van de fiscale afdracht 'opting-in' ook gebruik gemaakt wordt van een loonbelasting-schaal (en die afdrachten aan het eind van het jaar kunnen worden meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting) ontstaat soms de situatie dat derden daaruit concluderen dat het om werkgeverschap gaat - dat is niet juist: het gaat dus om twee zelfstandige partijen. Soms zijn er problemen - m.n. bij 'loonbeslag' - echter er is geen sprake van een dienstverband of loonbetaling. Het bedrijf is slechts het doorgeefluik naar de fiscus.

Wat is daar zo erg aan? De mededeling aan de seksondernemer over de schu;ld van een beroepsmatig werkende is op zich al een schending van de privacy.  Omdat het twee samenwerkende zelfstandige partijen zijn dient de een niet op de hoogte te worden gesteld van de financiële privé problemen van de ander - dat strookt niet met de privacy-wetgeving. Dat staat los van het feit dat iemand wèl aanspreekbaar is op de financiële verplichtingen maar dus niet op deze wijze.

Overigens vind U alle relevante fiscale informatie over opting-in ook op de site van www.belastingdient.nl.

Hier ook de relevante teksten van de Rechtelijke uitspraak, waarin dit wordt bevestigd.

Ontvangt U post van een deurwaarder over loonbeslag: stuur deze 'retour afzender' met deze tekst op de enveloppe:

 Retour afzender. Betreft geen loondienst = opting-in. nadere info zie op ww.V-E-R.nl