Nieuwsberichten

 In deze rubriek vindt U uitsluitend de berichten die 'openbaar' zijn, dus te lezen voor zowel leden als niet-leden. 

Voor de leden en relaties verschijnt maandelijks de VER-mOnthly  - daarvan is een verkorte tekst opgenomen.


Invallen in bedrijven

 In Amsterdam is nu een tweede club binnengevallen naar aanleiding van ‘MeldMisdaadAnoniem’-meldingen over drugshandel - we vragen ons af of ook nader onderzoek naar de aangevers op zijn plaats is. 

Lees verder

Schaduw-economie

 Naast het legaal en vergunde deel van de sector bestaat er – naar onze inschatting – 75% aanbod wat daarbuiten valt en naar je mag aannemen grotendeels voorbij gaat aan de controle van de overheid: dat maakt dan – de bedrijfs- of beroepsmatige activiteit op zich is legaal -  deel uit van een schaduweconomie..

Lees verder