Nieuwsberichten

 In deze rubriek vindt U uitsluitend de berichten die 'openbaar' zijn, dus te lezen voor zowel leden als niet-leden. 

Voor de leden en relaties verschijnt maandelijks de VER-mOnthly  - daarvan is een verkorte tekst opgenomen.


Rutte III

 De Nieuwe Regering  ‘Rutte III’ is natuurlijk onderdeel van veel discussies – ook bij ons, ook al hebben we maar 2 alinea’s tekst gekregen in het Regeerakkoord (zie aan het eind van dit bericht). We slikken ze niet kritiekloos!

Lees verder

Cijfers of mensen?

 Mensenhandel…béter opletten!                                                                                                                    

  Mensenhandel komt bij òns niet voor!, horen wij regelmatig en dan met een toon die aangeeft dat de ondernemer zich eigenlijk beledigd voelt als je ook maar even zou denken dat hij daar ook maar íets mee te maken zou hebben. Dat wil overigens niet zeggen dat hij daarin niet volkomen gelijk heeft. Maar ongelijk kan ook – het ligt immers ook helemaal niet eenvoudig!

 

 

Lees verder