Escort van huis uit

 

Vraag naar aanleiding van een eerder artikeltje over thuiswerkers: Maar als een thuiswerker op escort gaat is ze toch geen ‘thuis’-werker? Die moet dan toch via een bedrijf werken of zelf een vergunning hebben? Hij hoorde dat regelmatig van de Politie en het stond in de krant.

Hierop hoeven wij zelf geen antwoord te bedenken; Minister Vander Steur (VenJ) liet het eerder de Tweede Kamer schriftelijk*) al weten: Dat naast de escortbedrijven, die in de WRP allemaal een vergunning behoeven:

De vergunningplicht geldt niet voor de groep zelfstandig werkende escorts. Barrières voor regelovertreding door deze groep worden hierdoor weggenomen. Zelfstandig werkende escorts zijn als zelfstandig ondernemers vanzelfsprekend wel gebonden aan algemeen geldende regelgeving, zoals het betalen van belasting. *)Kamerstuk 34 193, nr. 4 16-10-2016

Dat laat onverlet dat gemeenten daar – op dit moment - heel verschillend mee omgaan en vaak tòch vergunningen eisen of het werk domweg verbieden (bovendien registreren ze die sekswerkers vaak onwettig!).

Lees ook het artikeltje over thuiswerk!