EU privacywet

 

 Hoe houdt u dat bij?

    Privacy…   

Uit: VER-mOnthly 14 februari 2017

 De gegevens die u verzamelde van bijvoorbeeld de prostituees mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De privacy-wetgeving is daar ook duidelijk over. Dat klinkt simpel maar bijvoorbeeld voor de fiscus (opting-in) maakt u een kopie van het ID-bewijs, voor de administratie. En als de toezichthouder er naar vraagt laat u het hem ook even zien… Daar klopt ‘t dus al niet; u vroeg de kopie voor de fiscale afhandeling en niet voor een ander doel… Dat lijkt haarkloverij om erover te vallen maar u kunt problemen - ook nu al - simpel voorkomen.

 Na 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Het is wel de Autoriteit Persoonsgegevens die als ‘waakhond’ kan optreden.

Maar ten aanzien van de registraties moet u niet veel anders handelen dan tot nu,  maar wel zorgvuldiger. Men eist dan expliciete schriftelijke toestemming van de betrokkene. Ook al duurt het nog even voor men gaat beboeten bij kleine bedrijven... U bent dan wel al in overtreding!: 

Leg alle gegevens  - en ook de foto's en film vast die u van iemand heeft en zet daarbij waarom u ze nodig heeft en laat de betrokkene voor akkoord op tekenen. U moet voor het gebruik een schriftelijke bevestiging hebben.

Kijk ook even op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-5577

 

De VER…

mag natuurlijk ook gegevens verzamelen die zij voor haar werk nodig acht maar ook dan is dat niet onbeperkt:

Leden hebben al jaren geleden bepaald dat we geen gegevens zoals adressen en telefoonnummers openbaar maken –  daar veranderd dus ook niets aan. Regelmatig wordt van ons verwacht dat we ‘even de adressen doorsturen’, bv. omdat men een fantastische aanbieding heeft – heel soms wil men er ook nog wel voor betalen: We doen dat niet – punt uit!  (zie ook  disclaimer)