Disclaimer

Algemeen

We gebruiken allerlei termen door elkaar, zoals, sekswerker, prostituee, of specifieker: escort, masseuze, SM-er enz. Alleen termen als 'hoer' vinden wij geen Geuzennaam, zoals in de 90er-jaren werd gepropageerd; dat vinden we een scheldnaam en gebruiken we dus niet. Dat geldt evenzeer voor 'pooier' als daarmee een legale relaxondernemer bedoeld wordt.

In alle gevallen zullen wij m/v bedoelen ook al gebruiken we in de teksten bv. 'sekswerker', 'prostituee' of 'zij' - immers 90% is vrouw ... en er zijn ook mannen, niet altijd homo, En niet te vergeten transgenders en travo's..., enz. de een werkt voor hem de ander voor haar en.... enfin de sekse of geaardheid doet er dus niet toe.

Uiteraard hebben we de inzet om ieder op de meest correcte manier te informeren. Maar dat zal niet altijd lukken - waardoor we helaas een voorbehoud moeten maken.

 

Privacy

Er geldt vanaf 25 mei 2018 een EU-privacywet (AVG). Ook wij willen geen onterechte of foute gegevens van u in de administratie!

De VER heeft uiteraard ook een ledenadministratie en ook niet meer dan wat voor een goede ledenadministratie noodzakelijk is.

Voor niet-leden gebruiken we slechts die gegevens die hij daarvoor aanleverde – bv. t.b.v. toezending van VER-mOnthly (o.i.d.)- voor een goede gang van zaken bewaren we slechts die gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn. Voor bv. de ledenwerving halen we de adres-gegevens uit openbare registers of eigen website van het bedrijf. 

Gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen kan op elk moment – mits schriftelijk (om te voorkomen dat anderen Uw gegevens zouden kunnen aanpassen of doorhalen).

Gegevens worden alleen met anderen gedeeld indien daar een (wettelijke) verplichting voor is, zoals wanneer er een wettelijke bewaarplicht op rust en dan voor die termijn.

 

Hoe kunt U gegevens of teksten aanpassen?

Heeft U twijfel over de juistheid van de informatie, aanvullingen, op-of aanmerkingen of privacy-gevoelige gegevens laat het ons weten ver.secretariaat@hotmail.nl.  of ver.secretariaat@planet.nl

 

Voor aanpassing van privacy-gegevens moet het wel duidelijk zijn dat U bevoegd bent.

 

Uiteraard zullen we een betreffende tekst nog eens kritisch bekijken en zonodig aanpassen; voor Uw medewerking al vast dank!

 

O ja, de VER heeft geen postbus meer... wilt U tòch per post iets zenden stuur even een mailtje en U krijgt het juiste postadres!