Escortchauffeur

 

Bedrijven doen er goed aan om de ‘escort-chauffeur’ goed te regelen. Dus, tenzij de sekswerker met eigen vervoer naar een contact gaat, door òf een taxibedrijf in te schakelen of een eigen chauffeur in dienst te hebben. Zomaar 'iemand' het vervoer laten doen is 'openbaar vervoer van personen' - dan botst het met de taxi-wet. 

Legale, vergunde bedrijven

Maak het u zelf ook niet moeilijk: noem de eigen chauffeur dus geen ‘taxi-chauffeur’, hij gaat immers ook mee vanuit oogpunt van beveiliging. Wellicht heeft hij/zij ook andere taken voor Uw bedrijf te verrichten.

Anders zal vrij snel ‘iemand’ die een keertje de sekswerker wegbrengt een ‘snorder’ heten – het gaat dan formeel om georganiseerd personenvervoer – dan geldt de taxiwet. Dan krijgt hij en jouw bedrijf een probleem bij een controle.  

Ook werd onlangs nog in een zaak door de Rechter bepaald dat het dan niet om een zelfstandige rijder maar om personeel ging en dus op de loonlijst moest zijn opgenomen. Het spreekt ook eigenlijk vanzelf dat ook die ‘eigen chauffeur’ en diens gedrag de verantwoordelijkheid van het bedrijf is als jij het vervoer organiseerde.

Bij gemeenten ligt de veiligheid van de sekswerker op dat punt onder een vergrootglas; kijk er dus nog eens kritisch naar!

Niet vergunde activiteiten

Escort-chauffeurs die een alleen werkende sekswerker van A naar B wil vervoeren is òf een snorder, want personenvervoer is wettelijk geregeld en aan vergunningen en voorwaarden gebonden. Meestal ontbreekt de taxi-vergunning. 

Òf ze zijn, als ze zich op enigerlei wijze tòch willen bemoeien met de sekswerker, aan te merken als de seksexploitant – die heeft een gemeentelijke exploitatievergunning nodig. Als daar eisen bijkomen die de chauffeur aan de sekswerker wil stellen, die niet tot de redelijke vergoeding gerekend kunnen worden, ligt vrij snel het delict mensenhandel op de loer. Achteraf bij de Rechter uitleggen dat het zo allemaal niet bedoeld is, werkt niet. Nieuwe wetgeving is trouwens door voorgenomen door 'Rutte III' om dat dan als pooierschap strafbaar te stellen.

De alleen werkende prostituee wil zich graag zien als een zg. thuiswerker. In dat geval werk je helemaal alleen en ben je (zodra de WRP van kracht is) niet vergunning-plichtig (of 'Rutte III' dat zo laat is nog de vraag). Je moet dan in alle gevallen ook wel ingeschreven staan bij de KvK..

De sekswerker die zelfstandig wil werken en zich door een chauffeur laat begeleiden (niet als ze met eigen vervoer gaat of gebruik maakt van een regulier taxi-bedrijf) is ook een vergunning-plichtige ondernemer. De chauffeur is dan bij haar in dienst. Daarmee is ze ook vergunningplichtig!

De regels kun je te star vinden; je mag er boos om zijn - verstandiger is: regel het dus zelf héél goed!

Er is wetgeving in de maak dat wanneer een in of van huis uit werkende sekswerker geen vergunning heeft de faciliteerder ook strafbaar is - tot de faciliteerder worden dan naast het pooierschap ook escorchauffers, boekhouders en intenet-providers gerekend.