Brief MKB/pin-app.

 Bericht van MKB n.a.v. melding dat mobiele pin-apparatuur niet werd verstrekt omdat De Nederlandse Bank dat   zou verbieden:

 

Beste André, 

De Nederlandsche Bank geeft aan dat dit soort klachten helaas vaker voorkomt. En dat ook de relaxbedrijven in beginsel uiteraard recht hebben op toegang tot het betalingsverkeer, een betaalrekening en zakelijke betaalfaciliteiten als een pinaansluiting. 

Er is geen regel van DNB die dit concreet verbiedt (zoals in de mail gesteld wordt door de bank). Wel moeten banken op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en antiterrorisme financiering hun klanten beoordelen. Dat betekent dat per bedrijf een beoordeling en dossieropbouw moet plaatsvinden.

 

Wat mogelijk een rol speelt is dat de organisatie een zakelijke rekening moet hebben om een pinfaciliteit aan te vragen. Speelt dat een rol? Hoe dan ook is meer informatie van de bank en betrokken PSP (PinDirect) gewenst over de beoordeling van deze zakelijke klant. Ik lees dat PinDirect in ieder geval een uitgebreider antecedentenonderzoek wilt doen. Wellicht is het beste om de tussenstap van PinDirect over te slaan en direct naar de huisbankier over te gaan. Want banken sluiten ook zelf pin-contracten af. 

 

DNB adviseert nog een check te doen bij PinDirect en bij de huisbankier. Een stap naar de Geschillencommissie Financiële Diensten is alleen voor consumenten en hier dus niet van toepassing. 

 

Overigens vroeg ik me af of relax-bedrijven allemaal via Bibob een vergunning krijgen. Dan is er dus al een check gedaan en vraag ik me af wat een bank of pin-aanbieder dan nog meer wil onderzoeken.

Mocht het niet worden opgelost dan hoor ik dat graag.  Dan stuur ik het naar het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, dat is door de minister van Financiën ingesteld formeel overleg tussen gebruikers en aanbieders van betalingsverkeer en DNB voert het secretariaat. Dan wordt de banken verzocht formeel te reageren met een duidelijke beleidslijn. Want de reden(en) om het in dit geval niet te doen lopen niet over van duidelijkheid... 

 

Hoor het graag!

 

Met vriendelijke groet,

 

Els Prins

Secretaris Criminaliteitsbeheersing

auteursrecht, betalingsverkeer,

VNO-NCW - MKB-Nederland