Arbeidscode?

Bij opting-in toepassing arbeidscode 79.

Voor opting in dient u arbeidscode 79 bij de aangiften te gebruiken

Voor loondienst arbeidscode 1.

Neem contact op met Uw boekhouder mogelijk gebruikt hij - zoals eerder werd geadviseerd  - juist Arbeidscode 80 die moet dus niet meer gebruikt worden.

Het Uwv heeft aangegeven dat bij gebruik van code 79 geen adressen meer gegeven worden van 'werkgevers', bv. aan deurwaarders ten behoeve van loonbeslag.