APV

Een gemeente mag ten alle tijden haar APV (Algemeen plaatselijke verordening) aanpassen. Men legt het aan de Raad voor en daarna heeft het Wetskracht op basis van de Gemeentewet.

Op dit moment hebben veel gemeenten 'Artikel 3 seksinrichtingen' aangepast of zullen deze gaan aanpassen. Dat wil zeggen dat men dan de kans heeft om een en ander aan te passen naar hun bevoegdheden ten aanzien van de openbare orde, veiligheid en bescherming van het leven&gezondheid. 

We zien daarin ook aanpassingen die waarschijnlijk ingegeven zijn door het idee alsof het een gemeentelijk belang is maar dat het tegelijkertijd de belangen van de individuele burger (en/of diens bedrijf) schaden. het is de vraag of daarbij altjd een juiste afweging werd gemaakt. Zo stelt men bv sluitingstijden vast die niet overeenkomen met de huidige praktijk en als daar geen gemeentelijk belang aan verbonden is is heroverweging van belang.

Helaas is dan vaak de APV eerder aangenomen dan de betrokkenen daar weet van heeft - die ziet pas de aanschrijving dat men met de APV in overtreding is - ondanks het feit dat dat afwijkt van de gegeven vergunning of looptijd; een geval van tijdens het spel de regels veranderen.

Over de andere kant ondernemers ontgaat ook vaak de publicatie dat de Apv (en de bestemmingsplannen of de legesverordening!) wordt aangepast - het zou wenselijk zijn als gemeenten de betrokkenen vooraf zou betrekken bij zulke aanpassingen of royaal voordien zou informeren zodat men en zienswijze kan indienen of een inspraak-mogelijkheid zou krijgen. Vaak beperkt die (verplichte) publicatie zich waardoor het de betrokkenen niet bereikt.

Let dus op - als je het anders wil hebben, dan moet je voordien actie ondernemen en niet daarna! Voor leden kunnen we desgewenst helpen bij de zienswijze of inspraak.