Hygieneregels seksbedrijven

 

Samen met andere organisaties moeten we ons weer eens buigen over de

‘Landelijke hygieneregels voor seksbedrijven’ van het LCHV/RIVM

Een van de uitgangspunten is dat in deze uitgave de verantwoordeljkheden van de bedrijven en sekswerkers duidelijker worden gesplitst.Vuistregel: Bedrijven zorgen voor het bedrijf; sekswerkers voor de persoonlijke hygiene en tijdens de uitvoering van de dienst.

Tijdplan: De inbreng is voor 1 juli rond en daarna worden de teksten verder uitgewerkt; goedkeuring moet in december een feit zijn ingang 1-1-2019.