Klantenadvies

Klanten/prostituanten die een commercieel sekscontact zoeken liggen onder vuur. In de publiciteit blijkt dat klanten veroordeeld kunnen worden als een afspraak niet past binnen een wettelijk kader. Meegaan met een minderjarige, mensenhandelslachtoffer of illegaal werkende is dus niet meer zonder strafrechtelijk risico voor de klant. 

Politiek is er wetgeving in de maak die de klant ook uitdrukkelijker strafbaar stelt als hij met een mensenhandel-slachtoffer mee gaat…  En een Wet waardoor hij verplicht is zich te overtuigen van een legaal bedrijf.. en een beroepsmatig werkende (in het eigen huis werkende) - ook al hoeft zij (nog) geen vergunning te hebben… Het is ook niet eenvoudig… hoe moet je het wéten!?

Klanten/prostituanten, die een legaal sekscontact zoeken met een sekswerker/prostituee/masseuze/escort of Sm-er kunnen we wel een paar adviezen en voorbeelden geven – geen zékerheid. Uitkijken doe je zelf! Verantwoordelijk blijf je ook!

 

Algemeen

In een seksbedrijf mag u niet aanwezig zijn onder de 18 jaar.

Als U een bezoek brengt aan een vergund bedrijf of in zee gaat met een legaal en beroepsmatige werkende prostituee loopt U geen risico op een illegaal contact; daar mag u vanuit gaan.

Zou het bedrijf tòch werken met iemand die niet zou mogen werken wordt de vergunning ingenomen en het bedrijf gesloten. Dan gaat het over de juiste leeftijd en verblijfsstatus en controle op de vrijwilligheid van werken; daarop controleren overheidsdiensten.

Maar dat geldt natuurlijk niet voor het totale prostitutie-aanbod. Op internet is er nauwelijks een verschil tussen legaal en illegaal aanbod te ontdekken. Bedenk dat ¾ van het aanbod niet binnen de vergunning-controle valt op dit moment! Dan gaat het overigens niet altijd om illegaal aanbod!

Illegaal kan dus zijn: niet de juiste leeftijd of verblijfsstatus en de onvrijheid te kiezen voor het werk – maar ook de arbeidsplek kan illegaal zijn.

Wat kunt u dan bijvoorbeeld vooraf controleren of U risico loopt op een illegaal contact?

In alle gevallen moet er een inschrijving bij de KvK zijn in het Handelsregister: Kijk op www.kvk.nl en tik de naam en/of adres in en u ziet direct of er een inschrijving bestaat; geen inschrijving dan gaat het waarschijnlijk om een illegaal bedrijf of een illegaal gebruikte handelsnaam. De kans dat U dan ook schuldig bent als u van diensten gebruik maakt is Uw risico om dan toch zo'n sekscontact aan te gaan.

 

Clubs en privéhuizen

De openlijk werkende seksclubs en privéhuizen hebben allemaal een vergunning. U kunt er van op aan dat de overheid er controles uitvoert op de hygiëne, de veiligheid en op de legaliteit van de daar werkende sekswerkers en er is een fiscale relatie met het bedrijf en de daar werkenden. Openlijk werken en toch geen vergunning is uitgesloten.

Aan sommige clubs of privéhuizen is ook openlijk escortservice verbonden daar loopt U dat risico evenmin (soms met een aparte vergunning).

Mocht het toch fout zitten met een illegaal werkende sekswerker, dan neemt de overheid de vergunning in van zowel het escort bedrijf als van de andere vestiging(en).

 

Escort

Voor escortbedrijven kunt U dat slechts controleren of men een vergunning-nummer in de advertentie heeft staan – dat geeft op zich helaas geen zekerheid. U kunt ook controleren of men met een vast telefoonnummer werkt  of met bezoekadres adverteert – dat maakt de kans dat het gaat om een illegaal bedrijf kleiner.

Uiteraard kunt U bij de Kamer van Koophandel kijken of het bedrijf bekend is – dat geeft geen waterdichte oplossing: vaak handelt men onder verschillende fantasie-namen (binnen een holding die is ingeschreven) en evenmin is dat een zekerheid dat ook een vergunning is afgegeven.  

De in Amsterdam gevestigde vergunde escortbedrijven vindt u ook op de website van de gemeente – dat voorbeeld wordt niet door elke gemeente gevolgd.

De overheid heeft de openlijk werkende bedrijven wel opgenomen in hun controlesystemen. Zo zijn er ook zg. ‘hotelcontroles’ waar prostituees worden uitgenodigd als niet duidelijk is dat het vergund aanbod is. Dat wil ook niet zeggen dat daarmee ook een sluitende controle bestaat.

 

Massagesalons

Massagebedrijven waar men heel openlijk ook prostitutie aanbiedt (en het niet besmuikt ontkende!) hebben een vergunning (anders had de overheid ze gesloten). Doet men stiekem over een sekscontact en laat het een beetje in het midden of ontkend het, terwijl men zegt dat het meisje dat bepaald: dan is er zeer waarschijnlijk géén vergunning als ‘seksinrichting’. Dat betekend dat de controles zoals in een club of privéhuis niet plaatsvinden; niet op de hygiëne, veiligheid of omstandigheden rond de prostituees/masseuses. In dat geval loopt de klant extra risico als het om mensenhandel of minderjarigheid gaat.

Als U een massage neemt en er hoort een zg. happy-end bij dan gaat het al om prostitutie; als er dan geen vergunning is als 'seksinrichting' dan gaat het om een illegaal bedrijf.

 

Thuiswerk

Meestal is het niet vergund, daarover is er ook bij gemeenten twijfel of men wel of niet moet vergunnen. Onlangs verklaarde de minister dat een aan huis werkende prostituee geen vergunningplicht heeft. Maar sommige gemeenten vinden het toch een bedrijfsmatige activiteit en eisen een vergunning (die overigens niet gegeven wordt!)

Maar ook een thuiswerker is verplicht zich bij de KvK in te schrijven; vaak schrijft men dan wel in maar met een (fictieve) bedrijfsnaam en algemene omschrijving.

Het contact hoeft voor U echter beslist geen risico te zijn, maar als het wel fout zit - bv met de leeftijd onder de 18 of 21 jaar of men zou niet in de prostitutie mógen werken omdat men komt van buiten de EU - dan loopt U beslist wèl enig risico.

Of de thuiswerker ook goed let op de veiligheid en hygiëne is meestal ook geen overheidstaak als er geen officiële vergunning hoeft worden afgegeven – vaak weet die ‘overheid’ niets van deze werkplek: U moet dat zelf controleren of inschatten.

De landelijke hygiene-richtlijn voor sekswerk schrijft echter regels voor die van toepassing zijn ongeacht of er wel of geen vergunning aanwezig of noodzakelijk is..Die zijn dus zowel van toepassing op bedrijven als individueel werkende sekswerkers.

 

Raambedrijven

Raambedrijven zijn vergunde bedrijven. Het verhuren van een raam aan een illegaal werkende of zonder juiste leeftijd of bewust aan een mensenhandel-slachtoffer zorgt er voor dat de vergunning direct wordt ingenomen.

De sekswerkers zijn echter zelfstandig en huren daar dus slechts bedrijfsruimte. men kan alleen die werkplek huren als de leeftijd en verblijfsstatus klopt; u loopt dan geen risico. Of er op de achtergrond, in de privésfeer zaken zijn die niet deugen kunt U amper beoordelen.

Krijgt U daar tòch signalen van – zie af van het contact en waarschuw de raamverhuurder, de politie en/of hulpverlening of meld op 0800-7000.

 

Tippelzone

De tippelzone in Utrecht en Groningen zijn de enige waar een sekswerker slechts na registratie mag werken – daar loopt U dus niet het risico met een illegaal werkende of te jonge prostituee mee te gaan. Daar spelen dan wel andere problemen (bv. verslavingsproblemen) die u wel enig risico kunnen opleveren. Blijf dan ook alert. Beide zones staan op de nominatie om ook gesloten te worden.

 

Hotelprostitutie, enz.

Als U, als hotelgast, een contact uitnodigt op de kamer, al of niet tegen betaling is dat Uw privézaak.

Let er dan wel op dat het contact de juiste leeftijd heeft en als het een betaald contact is, ook op de juiste verblijfsstatus. Bovendien moet men dan legaal werken; het minste risico: wanneer u daarvoor een vergund escortbedrijf in de arm neemt.

Heeft U echter een contact die zelf in het hotel een werkplek heeft gevonden – dus U uitnodigt op de kamer - dan gaat het in elk geval om een illegale werkplek. Dat is dus al geen zuivere koffie. Ook dan bent U snel aan te spreken of het contact wel de juiste leeftijd en verblijfsstatus heeft en vrij is in het handelen. Het is uiterst dubieus als er ook een ‘vriendje’ is die de afspraak met u maakte en/of het geld beurt.

Er zijn nogal wat contacten die u niet direct een adres opgeven maar een 'contactpunt'; u moet dan bv eerst naar een parkeerplaats (bv bij een motel). Dat lijkt soms ter bescherming van de sekswerker maar kan evenzeer (meestal!) een aanwijzing zijn van illegale en mogelijk criminele activiteiten. 

Als dat contact is in bijvoorbeeld een vakantiehuisje geldt daarvoor hetzelfde. Het is nog een tandje erger als het plaats vindt op afgelegen plekken, boten, campers of garageboxen – het is dan wel héél vreemd, zelfs naief, als U dan denkt dat het gaat om legale arbeid op een legale werkplek.

 

Leeftijden 16-18-21?

Iemand van 16 jaar mag zelf richting geven aan het seksleven. Maar dat is in de particuliere sfeer.

In de prostitutie ligt de leeftijd op 18 jaar en dat wordt soms per gemeente in de APV nu al gesteld op 21 jaar. Wettelijk ligt er een voorstel om de leeftijd landelijk op 21 jaar vast te stellen. Er is nu dus mogelijk per gemeente verschil.

Met name wanneer er sprake is van illegaal aanbod wordt nogal eens gelogen over de leeftijd als het contact dan bijvoorbeeld tussen de 16 en 18 jaar is; ongeacht of U dat kon zien of wel wist – u bent altijd strafbaar op het simpele feit dat er een betaald contact geweest is tussen een minderjarige en U. Het doet er dan ook amper toe hoe of dat contact zich feitelijk heeft voorgedaan (is er wel een intiem sekscontact geweest of niet). Het bewijs stapelt zich doordat er afspraken gemaakt zijn over de locatie en prijs en dat u zich met het contact in een ruimte bevond en hoe en wie u betaalde enz.

Als de dame (ook achteraf) adverteerde met een legale leeftijd en verklaart dat ze uit vrije wil handelde maakt dat geen verschil; wat telt is haar werkelijke leeftijd. U had zich dan maar eerst van de leeftijd (en verblijfsstatus) moeten overtuigen.

 

Verblijfsstatus

Als vuistregel: In de prostitutie mogen burgers uit de EU en zg EER-landen werken - die uiteraard de juiste leeftijd hebben. Uitgesloten is Kroatie tot mogelijk 2021. Ieder van buiten de EU en EER-landen mogen dus niet in de prostitutie werkzaam zijn of zij moeten beschikken over een verblijfsdocument waarop uitdrukkelijk vermeld is ‘vrije arbeid toegestaan’ Of men in Nederland woonachtig is is dus géén maatstaf.

Of ze wel of geen belasting betaalde is geen criterium om de legaliteit om sekswerk aan te bieden aan te tonen.

Vooral niet-Nederlandse vrouwen zijn vaak niet op de hoogte van de voorschriften en denken zelf dat men wel mag werken... dat is ze verteld... door een 'vriendje' of een 'advocaat'. 

Waarschuwing: Er zijn ook nogal wat valse ID-bewijzen in omloop – pas op!

 

 O ja,

Wees altijd correct tegen een prostituee en duidelijk over uw wensen. Nee van een prostituee is ook NEE, Ga ook niet zeuren over korting; dat kan zij ook niet bij de Belastingdienst! Zorg ook zelf fit en fris te zijn, dan wordt het vast een heel prettig contact!